Mr. J.R.M. (Jan) van Angeren

foto Mr. J.R.M. (Jan) van Angeren
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Bekwame jurist en gewaardeerd ambtenaar, die in Londen minister was. In 1937, na een snelle departementale carrière, de eerste katholieke secretaris-generaal van Justitie. Vluchtte vanwege zijn kwetsbare positie - hij was als S.G. voorstander van hard optreden tegen de nationaal-socialisten - in mei 1940 als secretaris-generaal samen met zijn minister naar Engeland en volgde Gerbrandy i later in Londen op als minister van Justitie. Kwam in 1944 in conflict met de koningin over de naoorlogse politieorganisatie. Werd na zijn aftreden in Londen weer secretaris-generaal. Na de oorlog was hij veertien jaar staatsraad.

RKSP
in de periode 1937-1959: minister, lid Raad van State, secretaris-generaal

1.

First names

Johannes Regnerus Maria (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Utrecht, 9 May 1894

Place and date of death
's-Gravenhage, 19 March 1959

3.

Main functions and occupations

 • hoofd (rang: administrateur) vijfde afdeling (politievraagstukken), ministerie van Justitie, from 1934 until 1 December 1937
 • secretaris-generaal ministerie van Justitie, from 1 December 1937 until 21 February 1942 (sinds 14 mei 1940 te Londen)
 • minister van Justitie, from 21 February 1942 until 11 July 1944
 • secretaris-generaal ministerie van Justitie, from 11 July 1944 until 1 November 1945
 • lid Raad van State, from 6 November 1945 until 19 March 1959 (benoemd bij K.B. van 8 oktober 1945)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur Nationaal Comité "Handhaving Rijkseenheid", from 14 December 1946 until February 1950
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Van den Bergh's en Jurgens", from September 1947

Derived functions (2/6)
 • lid afdeling Handel en Nijverheid (Raad van State)
 • lid afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Legislative activities as minister
 • Vaardigde in 1943 het Besluit Buitengewoon Strafrecht (Stb. D 61) uit, waarbij onder meer de doodstraf voor een aantal tijdens de oorlog begane delicten werd ingevoerd. Ook personen die de bezetter hadden geholpen bij het opsporen en vervolgen van joden en verzetsdeelnemers konden in bepaalde gevallen de doodstraf krijgen.
 • Vaardigde in 1943 het Besluit Buitengewone Rechtspleging (Stb. D 62) uit, waarbij Bijzondere Gerechtshoven en de Bijzondere Raad van Cassatie werden ingesteld. In een ander KB (Stb. D 64) werd de mogelijkheid van gratie voor de bijzondere rechtspleging nader geregeld.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte enige malen deel uit van de Nederlandse delegatie bij de Volkenbond in Genève inzake de bestrijding van de handel in verdovende middelen
 • Werd tot minister benoemd om als gelijkwaardige mee te kunnen spreken in een ministeriële commissie over het terugkeerbeleid
 • Trad af als minister vanwege een conflict over de bevoegdheden van de minister op het terrein van de politie in de overgangstijd na afloop van de oorlog

Private life
Promoveerde bij prof. B.Ch. de Savornin Lohman

Anecdotes and citations
 • Het conflict over de naoorlogse politieorganisatie bracht de koningin ertoe hem enige tijd te negeren. Na de begrafenis van twee bij een bombardement omgekomen marechaussees draaide de koningin zich bij het verlaten van de begraafplaats om toen hij haar wilde groeten.

Non-acceptance of political functions
 • minister van Justitie, February 1945 (geweigerd)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.