L. Götzen

foto L. Götzen
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Deskundige accountant die als technocraat minister was. Doorliep een ambtelijke loopbaan in Nederlands-Indië, waar hij laatstelijk directeur van het departement van financiën was. In Indië politiek actief in de Christelijke Staatkundige Partij. Werd na de oorlog ambtenaar in Nederland en in 1947 minister zonder portefeuille op Overzeese Gebiedsdelen. Moest minister Jonkman i enigszins ontlasten van diens zware taken. In het kabinet-Drees II i werd hij staatssecretaris. Nadien ruim acht jaar voorzitter van de Rekenkamer. Wat regenteske, afstandelijke man, die voor alles accountant was.

partijloze a.r., ARP
in de periode 1947-1965: staatssecretaris, minister, president Algemene Rekenkamer

1.

First name

Lubbertus

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 10 October 1894

Place and date of death
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 13 July 1979

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij) (lid geworden na zijn benoeming tot staatssecretaris)

4.

Main functions and occupations

 • minister zonder portefeuille, belast met financieel-economische vraagstukken van Overzeese Gebiedsdelen, from 11 November 1947 until 15 March 1951
 • staatssecretaris van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (belast met aangelegenheden geregeld in de Ronde Tafel Conferentie en tijdens de ministersconferenties van de Nederlands-Indonesische Unie en begrotingstechnische zaken), from 15 March 1951 until 2 September 1952
 • financieel adviseur van de regering Bolivia, in dienst van de Verenigde Naties, from April 1954 until June 1956
 • president Algemene Rekenkamer, from 27 November 1956 until 1 January 1965 (benoemd bij K.B. van 23 november 1956)

Internment
 • geïnterneerd Japans gevangenenkamp bij Poerwokerto, from 1941 until 1945
 • geïnterneerd Japans gevangenenkamp Bat-IV te Tjimahi, 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Board of Auditors (financiële controle-orgaan van de Verenigde Naties), from 1957 until 1965
 • voorzitter Commissie schadeloosstelling Tweede Kamerleden, from 7 March 1967 until 13 July 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1950 samen met Joekes en Lieftinck de Garantiewet Indische ambtenaren tot stand. Daarbij garandeerde de Nederlandse regering tot vijf jaar na de soevereiniteitsoverdracht het wachtgeld en de pensioenen van Indische ambtenaren. Het ambtenarenkorps werd volledig overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesië. Ambtenaren kregen wel de vrijheid de dienst te verlaten. (14.99)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Stemde op 14 december 1948 in de ministerraad met Schokking en de KVP-ministers vóór het direct starten van een militaire actie tegen de Republiek Indonesië
 • Was tijdens de voorbereiding van de Ronde Tafel Conferentie (RTC) in 1949 over Indonesië afwezig omdat hij overspannen was
 • Gaf op de RTC mede leiding aan de FEC (Financieel-Economische Commissie)

Private life
Werd in Japanse internering mishandeld, omdat hij er voor zijn gevangenschap in was geslaagd een grote voorraad geld uit Japanse handen te houden

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.