Mr. Y. (Ynso) Scholten

foto Mr. Y. (Ynso) Scholten
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Uit de advocatuur afkomstige CHU-politicus. Staatssecretaris van onder meer kunsten in het kabinet-De Quay i die toen een Monumentenwet en een nieuwe Archiefwet tot stand bracht. Had toen ook bemoeienis met de mogelijke komst van commerciële omroep. Werd in 1963 minister van Justitie in het kabinet-Marijnen i en zorgde voor een nieuwe wettelijke regelingen voor de kansspelen en voor het toelaten van vreemdelingen. Verbood in 1964 de tv-uitzendingen vanaf het REM-eiland in de Noordzee. Verliet in 1965 de politiek, maar trad in 1972 nog wel op als bemiddelaar na de val van het kabinet-Biesheuvel i. Zoon van de hoogleraar Paul Scholten i. Pragmatisch politicus en bekwame jurist.

CHU
in de periode 1959-1965: staatssecretaris, minister

1.

First name

Ynso (Ynso)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 1 February 1918

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 June 1984

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie), from June 1959 (nadat hij staatssecretaris was geworden)

4.

Main functions and occupations

 • advocaat, advocatenkantoor "Van der Feltz & Riechelmann" (later advocatenmaatschap "Van der Feltz, Voûte, Riechelmann, Scholten, Sluyter en Van Sandick") te Amsterdam, from 1942 until 1 July 1959
 • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (belast met jeugdvorming en volksontwikkeling, lichamelijke opvoeding en sport, pers, radio en tv en kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming), from 16 June 1959 until 24 July 1963
 • minister van Justitie, from 24 July 1963 until 14 April 1965
 • advocaat (partner), advocatenkantoor "De Brauw en Helbach" te 's-Gravenhage, from 1965

cabinet formation
 • adviseur van kabinetsformateur Biesheuvel, from 28 July 1972 until 4 August 1972

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen N.V. Koninklijke Volker Stevin, around 1984
 • voorzitter dagelijks bestuur Stichting "Praemium Erasmianum", around 1984

Honorary positions
erelid Amsterdamsch Studentencorps

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Stelde in 1961 een Adviescommissie Radio- en Televisiewetgeving in o.l.v. prof. L.W.G. Scholten
 • Bracht in 1961 samen met staatssecretaris Veldkamp de Nota inzake reclametelevisie uit, waarin de weg voor invoering van commerciële omroep werd geopend. De Tweede Kamer wees in maart 1963 deze door hem en staatssecretaris Gijzels verdedigde nota af. Een motie-Van Someren-Downer ter ondersteuning van de nota werd met 96 tegen 41 stemmen verworpen. (6.270)

Legislative activities as minister (2/10)
 • Bracht in 1965 een nieuwe Vreemdelingenwet (Stb. 40) tot stand. 'Vreemdeling' is iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit bezit (incl. staatlozen). Voor het verblijf in Nederland hebben vreemdelingen in beginsel een vergunning nodig: hetzij een vergunning tot verblijf, hetzij een vergunning tot vestiging. De vergunningplicht geldt niet voor toeristen, vluchtelingen en buitenlandse gezinsleden van een Nederlander. De wet regelt de grensbewaking, toelating, vestiging en uitzetting. Voorts regelt de wet de toelating van vluchtelingen, waarvoor overeenstemming nodig is tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie. Het wetsvoorstel was in 1963 door zijn voorganger Beerman ingediend. (7.163)
 • Bracht in 1965 de Wet tot wering van ongewenste handwapenen (Stb. 141) tot stand. Hierdoor worden stiletto's verboden. (7.719)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Vormde in 1964 met zijn collega's Marijnen, Toxopeus en Biesheuvel het zgn. 'Irene-kwartet': de vier ministers die zich direct bezighielden met de perikelen rond het (voorgenomen) huwelijk van prinses Irene
 • Hij trachtte in 1965 tevergeefs samen met minister Veldkamp in het kabinet-Marijnen een compromis te vinden in de omroepkwestie
 • Na de val van het kabinet-Biesheuvel (breuk met DS'70) verzocht formateur Biesheuvel hem, mede op aandrang van VVD-fractieleider Wiegel, alsnog een lijmpoging te doen met DS'70. Formateur Biesheuvel vroeg hem op 28 juli 1972 daarom advies uit te brengen over de mogelijkheden om de kabinetscrisis op te lossen. Op 4 augustus werd geconcludeerd dat die mogelijkheden er niet waren.

Private life
 • juridisch adviseur van Prins Bernhard in de Lockheed-affaire
 • Zijn broer, G.J. Scholten, was hoogleraar in Amsterdam
 • Zijn echtgenote was een dochter van de Leidse hoogleraar volkenkunde F.M. baron van Asbeck

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, December 1968 (tussentijdse benoeming in vacature-Kranenburg; vanwege lidmaatschap Staatscommissie-Cals/Donner)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.