Mr. P. (Paul) Scholten

foto Mr. P. (Paul) Scholten
bron: Fotoarchief UvA
Source: Parlement.com.

Amsterdamse hoogleraar Romeins recht, burgerlijk recht en wijsbegeerte van het recht, die zich in de oorlog inzette voor geestelijke weerbaarheid van de Nederlanders. Protesteerde tegen de jodenvervolging en schendingen van het recht. Autoriteit op het gebied van privaatrecht. Was betrokken bij de oprichting van de Rechtshogeschool in Batavia. Zeer actief op onderwijskundig, godsdienstig en juridisch gebied, met grote culturele en sociale belangstelling. Leidde de Nationale Adviescommissie, die onder meer de leden van het nood-parlement benoemde en maakte zelf deel uit van dat parlement.

CHU, PvdA
in de periode 1945-1946: lid Eerste Kamer

1.

First name

Paulus (Paul)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 26 August 1875

Place and date of death
aan boord van m.s. Delftdijk, op weg naar Canada, 1 May 1946

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 1945
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar Romeins recht, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from 16 September 1907 until 7 September 1910 (benoemd 26 juni 1907)
 • hoogleraar Romeins recht, burgerlijk recht en burgerlijke rechtsvordering, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from 7 September 1910 until 26 January 1921 (vanaf 1914 tevens oud-vaderlands recht en encyclopaedie der rechtsgeleerdheid)
 • hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijke rechtsvordering, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from 26 January 1921 until 1 September 1927
 • hoogleraar burgerlijk recht en wijsbegeerte van het recht, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from 1 September 1927 until 1 April 1942 (ontslagen door de Duitsers)
 • rector magnificus Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from September 1932 until September 1933
 • hoogleraar burgerlijk recht en wijsbegeerte van het recht, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from 7 May 1945 until 12 September 1945
 • voorzitter Nationale Advies Commissie (adviescollege voor de samenstelling van de Voorlopige Staten-Generaal), from 20 July 1945 until 16 November 1945
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 December 1945 until 1 May 1946

Internment
 • gedwongen verblijf te Valkenburg (Lb.), from 17 February 1942
 • gedwongen verblijf te Hulshorst, from 1942 until 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter werkgroep 'Kerk en Overheid', Commissie Kerkelijk Overleg, from August 1940 (uitvaardigen van richtlijnen over de houding van de Hervormde Kerk jegens maatregelen van de bezetter)
 • voorzitter Reorganisatie-Commissie Nederlandse Hervormde Kerk, from 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Heeft nooit het woord gevoerd in de Eerste Kamer

8.

Miscellaneous

Private life (3/5)
 • Was in oktober 1940 initiator van het zenden van een adres aan de rijkscommissaris waarin werd gevraagd af te zien van discriminerende maatregelen tegen Joodse ambtenaren
 • Initiatiefnemer voor een informeel overlegorgaan van universiteiten en hogescholen tijdens de Bezetting
 • Zijn vader was makelaar (firma "Mijnssen en Scholten")

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.