Drs. G. (Govert) Nooteboom

foto Drs. G. (Govert) Nooteboom
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Scheikundige in de D66-Tweede Kamerfractie in de periode 1971-1977. Gekend dwarsligger, zodat het niet verwonderde dat hij in 1976 uit onvrede over de fractiediscipline de fractie verliet. Werkte voor hij in de Kamer kwam bij het Reactor Centrum Nederland en nam een ander standpunt over kernenergie in dan zijn partij. Wilde in 1976 bovendien het niet doorgaan van de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika afkeuren. Deed in 1977 zonder succes mee aan de verkiezingen met de partij Democratisch Actie Centrum.

D66, fractie-Nooteboom (ex-D66)
in de periode 1971-1977: lid Tweede Kamer

1.

First name

Govert (Govert)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 29 November 1930

Place and date of death
Sassenheim (gem. Teylingen), 2 January 2012

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), until June 1976
 • DAC (Democratisch Actie Centrum), from October 1975

National political party
fractie-Nooteboom (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 June 1976 until 10 June 1977

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 7 December 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 December 1974 until 8 June 1977
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) groep-Nooteboom, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 June 1976 until 8 June 1977
 • parttime adviseur
 • secretaris Gezondheidsraad, around 1985 (in deeltijd)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid commissie stralingsveiligheid, Gezondheidsraad, until 1 September 1975
 • secretaris-rapporteur commissie stralingsveiligheid, Gezondheidsraad, from November 1974 until April 1975

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde op 25 mei 1976 staatssecretaris Mertens over dispensatieverlening bij AOW en AWW (tegengaan pensioenbreuk)
 • Diende in 1976 een initiatiefwetsvoorstel in tot verwijdering van het verschil in behandeling tussen man en vrouw in de Kieswet. Het voorstel werd in 1977 ingetrokken. (14.255)

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in oktober 1975 medeoprichter van het DAC (Democratisch Actie Centrum), dat poogde te komen tot een nieuw partijverband in plaats van D66 en DS'70.
 • Trad op 22 juni 1976 uit de fractie van D66 uit onvrede over het kernenergiestandpunt van zijn partij en over de gang van zaken rond de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika. Hij vond dat hij onvoldoende ruimte kreeg om in de fractie een afwijkend standpunt in te nemen. Deelde dit schriftelijk aan de Tweede Kamer mee.

Private life
Zijn eerste echtgenote was radiologe

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.