Mr. H.L. (Hans) s' Jacob

foto Mr. H.L. (Hans) s' Jacob
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Partlijloze financieel deskundige die korte tijd minister was in het kabinet-Drees I i. Afkomstig uit een Utrechts regentengeslacht (zoon van de Utrechtse Commissaris van de Koningin). Was zelf aanvankelijk burgemeester van een Gelderse plattelandsgemeente. Werd in 1945 secretaris-generaal van het ministerie van Financiën en was daarna als plaatsvervangend Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon belast met de repatriëring van Nederlandse militairen uit Indonesië. Volgde in oktober 1950 Schokking i op als minister van Oorlog en Marine. Zijn belangrijkste besluit was het ontslag van generaal Kruls i. Werd in het opvolgende kabinet niet gehandhaafd, hoewel hij goed lag in de Kamer. Speelde een belangrijke rol bij de komst van de TU Eindhoven.

partijloze c.h.
in de periode 1945-1951: minister, secretaris-generaal

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Laurentius (Hans)

Place and date of birth
Driebergen, 5 April 1906

Place and date of death
Leiden, 29 September 1967

2.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

Equally disposed party
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Main functions and occupations

 • volontair ter secretarie, gemeente Vreeswijk, from 1932 until 1933
 • ambtenaar Provinciale Griffie te Utrecht, from 1933 until 1 March 1939
 • burgemeester van Valburg, from 1 March 1939 until 22 November 1943 (ontslagen door de Duitsers)
 • burgemeester van Valburg, from May 1945 until 1 December 1945
 • secretaris-generaal ministerie van Financiën, from 1 December 1945 until 16 October 1950 (benoemd 19 november 1945; vanaf 1 augustus 1949 op non-actief)
 • gedelegeerde van de Kroon in Indonesië en plaatsvervangend Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, from 1 August 1949 until 29 December 1949 (belast met het voorbereiden van de repatriëring der Koninklijke Landmacht en een deel van het KNIL; tevens financieel adviseur van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, Lovink)
 • regeringscommissaris voor het militaire hulpprogramma in Indonesië, from January 1950 until 15 October 1950
 • minister van Oorlog, from 16 October 1950 until 15 March 1951
 • minister van Marine, from 16 October 1950 until 15 March 1951

Internment
 • geïnterneerd strafgevangenis te Scheveningen, from 1942 until October 1943
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Vught, from 11 October 1943
 • geïnterneerd strafgevangenis te Neu Brandenburg (Mecklenburg), until May 1945

4.

Other positions

 • lid College van Curatoren Technische Universiteit te Eindhoven, from June 1961 until 29 September 1967
 • lid algemeen bestuur, Medische Faculteit te Rotterdam, around 1966

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Zijn belangrijkste beleidsdaad was het ontslag van H.J. Kruls als voorzitter van de verenigde chefs van staven
 • Verdedigde in december 1950 de kabinetsbeslissing om Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen te verschepen van Java naar andere delen van Indonesië. Dit beleid werd in maart 1951 met succes gerechtelijk aangevochten. Het kabinet besloot daarom vervolgens (noodgedwongen) de militaren (tijdelijk) naar Nederland over te laten komen en daar op te vangen. In Nederland werden ze vervolgens onmiddelijk uit dienst ontslagen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in mei 1949 met dr. Lovink de voornaamste kandidaat om Beel op te volgen als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Nederlands-Indië, maar Lovink kreeg in de ministerraad meer stemmen

Private life (3/4)
 • Actief in illegaliteit
 • Een broer van hem was hoogleraar staatsrecht in Groningen en raadslid en Statenlid voor de VVD
 • Zijn moeder was een nicht van Mr. W.H. de Beaufort, Tweede en Eerste Kamerlid en minister

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • J.W.L. Brouwer, "Miljarden voor defensie?", in: P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (eds.), "Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951", band C, 225-229
 • basisdoctoraal-scriptie H.Härtel (1982)
 • Ned. Patriciaat, 1997

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.