Mr. C.G.W.H. (Pim) baron van Boetzelaer van Oosterhout

foto Mr. C.G.W.H. (Pim) baron van Boetzelaer van Oosterhout
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Partijloze minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Beel I i. Burgemeesterszoon; gehuwd met een Amerikaanse. Was actief op diverse diplomatieke posten en onder meer als gezant in Washington. Na de oorlog chef van de directie politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertekende het Pact van Brussel waarmee een stap werd gezet naar Westerse militaire samenwerking, die later uitmondde in de NAVO. Realistische bewindsman, die voor alles diplomaat was. Minzame man, maar in het parlement weinig mededeelzaam.

partijloos
in de periode 1946-1948: minister

1.

First names

Carel Godfried Willem Hendrik (Pim)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amersfoort, 17 November 1892

Place and date of death
Ubbergen, 20 May 1986

3.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

  • minister van Buitenlandse Zaken, from 3 July 1946 until 7 August 1948
  • ambtenaar der buitenlandse dienst eerste klasse, from September 1948 until 1 December 1948
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd ambassadeur te Parijs, from 1 December 1948 until 1 December 1957

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

voorzitter Comité voor Benelux-samenwerking, from 17 March 1958 until 1962

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/6)
  • Pleitte samen met zijn Belgische en Luxemburgse collega's voor invloed van de Benelux op toekomstige ontwikkelingen in de westelijke bezettingszones in Duitsland
  • Stelde zich ten aanzien van annexatie van Duits grondgebied door Nederland gematigd op. Streefde naar beperkte grenscorrecties (onder meer in de Eemsmond, bij Bentheim en in Limburg) en naar economische concessies. Door gebrek aan internationale steun konden deze verlangens echter slechts op beperkte schaal worden gerealiseerd.

Legislative activities as minister (2/4)
  • Bracht in 1948 de wet (Stb. I 519) tot stand tot Goedkeuring van het Verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, ondertekend te Brussel 17 maart 1948 (774)
  • Bracht in 1948 samen met de ministers Van den Brink en Lieftinck de wet tot Goedkeuring van het verdrag nopens Europees Economische Samenwerking tot stand. Voor het uitvoering van het Europese Herstel Programma van de VS (Marshall-plan) werd een Organisatie (OEES) in het leven geroepen, die in Parijs werd gevestigd. (865)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in april 1940 benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Ankara, maar werd nog voor hij zijn geloofsbrieven had kunnen overhandigen, door Van Kleffens naar Londen geroepen

Private life
Zijn vader was burgemeester van Leusden en van Stoutenburg (1884-1892)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.