Mr. C.G.W.H. (Pim) baron van Boetzelaer van Oosterhout

foto Mr. C.G.W.H. (Pim) baron van Boetzelaer van Oosterhout
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Partijloze minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Beel I i. Burgemeesterszoon; gehuwd met een Amerikaanse. Was actief op diverse diplomatieke posten en onder meer als gezant in Washington. Na de oorlog chef van de directie politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertekende het Pact van Brussel waarmee een stap werd gezet naar Westerse militaire samenwerking, die later uitmondde in de NAVO. Realistische bewindsman, die voor alles diplomaat was. Minzame man, maar in het parlement weinig mededeelzaam.

partijloos
in de periode 1946-1948: minister

1.

Personal data

Surnames
Carel Godfried Willem Hendrik (Pim)

Place and date of birth
Amersfoort, 17 November 1892

Place and date of death
Ubbergen (Gld.), 20 May 1986

2.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

3.

Main functions and occupations

 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Washington, from August 1940 until April 1946
 • chef directie politieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, from April 1946 until 2 July 1946
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 3 July 1946 until 7 August 1948
 • ambtenaar der buitenlandse dienst eerste klasse, from September 1948 until 1 December 1948
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd ambassadeur te Parijs, from 1 December 1948 until 1 December 1957

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

voorzitter Comité voor Benelux-samenwerking, from 17 March 1958 until 1962

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/6)
 • Ondertekende op 2 juli 1948 namens de Nederlandse regering in Den Haag een overeenkomst met de Verenigde Staten over het Europees Herstel Programma (Marshall-Plan). Voorwaarden waren onder meer het doelmatig gebruik van grondstoffen, prijsstabilisatie, evenwicht op de begroting en interne financiële stabiliteit. Nederland stemde in met deze voorwaarden en doeleinden uit de 'Economic Cooperation Act of 1948' (kamerstuk 890)
 • Pleitte samen met zijn Belgische en Luxemburgse collega's voor invloed van de Benelux op toekomstige ontwikkelingen in de westelijke bezettingszones in Duitsland
 • Stelde zich ten aanzien van annexatie van Duits grondgebied door Nederland gematigd op. Streefde naar beperkte grenscorrecties (onder meer in de Eemsmond, bij Bentheim en in Limburg) en naar economische concessies. Door gebrek aan internationale steun konden deze verlangens echter slechts op beperkte schaal worden gerealiseerd.

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 1947 de wet tot stand tot Goedkeuring van het Statuut van de Internationale Vluchtelingenorganisatie, ondertekend te New York op 28 januari 1947. De taken van de IRO zouden per 1 januari 1952 worden overgenomen door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR). (467)
 • Bracht in 1948 de wet (Stb. I 519) tot stand tot Goedkeuring van het Verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, ondertekend te Brussel 17 maart 1948 (774)
 • Bracht in 1948 samen met de ministers Van den Brink en Lieftinck de wet tot Goedkeuring van het verdrag nopens Europees Economische Samenwerking tot stand. Voor het uitvoering van het Europese Herstel Programma van de VS (Marshall-plan) werd een Organisatie (OEES) in het leven geroepen, die in Parijs werd gevestigd. (865)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in april 1940 benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Ankara, maar werd nog voor hij zijn geloofsbrieven had kunnen overhandigen, door Van Kleffens naar Londen geroepen

Private life
 • Zijn vader was burgemeester van Leusden en van Stoutenburg (1884-1892)
 • Zijn grootvader van vaderszijde was lid van Provinciale Staten van Utrecht en gemeenteraadslid in Utrecht
 • Was getrouwd met een Amerikaanse

8.

Publications

Publications
 • M.D. Bogaarts, "De periode van het kabinet-Beel 1946-1948. Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945", Band A (Nijmegen, 1989), p. 265 e.v.
 • A.E. Kersten, "Boetzelaer van Oosterhout, Carel Godfried Willem Hendrik baron van (1892-1986)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 58
 • M.D. Bogaarts, "Aanpassing aan de feiten", in: D. Hellema e.a. (red.), "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (1999)
 • Wie is dat? 1956
 • "Het geslacht van den Boetzelaer. De historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een belangrijk riddermatig geslacht" (J.W. des Tombe; bewerkt door C.W.L. van Boetzelaer) (1969)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.