W.J. Cohen Stuart

foto W.J. Cohen Stuart
bron: Beeldbank ministerie van Defensie / Instituut voor Militaire Geschiedenis
Source: Parlement.com.

Marineofficier, die minister van Marine was in het liberale kabinet-De Meester i. Had deel genomen aan expedities in Atjeh en was commandant op diverse schepen. Zoals veel ministers van Marine kreeg hij te maken met bezwaren tegen zijn nieuwbouwplannen. Zowel daarbij als bij zijn voorstellen over het Korps Mariniers volgde hij een tamelijk onvast beleid. Het afnemende vertrouwen in de Tweede Kamer deed hem in juli 1907 besluiten af te treden. Hij keerde daarna nog enige tijd terug naar de marine.

liberaal
in de periode 1905-1907: minister

1.

First names

William James

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 4 March 1857

Place and date of death
's-Gravenhage, 2 June 1935

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

 • minister van Marine, from 17 August 1905 until 5 August 1907
 • commandant, pantserdekschip Hr.Ms. "Friesland, from 17 August 1908 until November 1909
 • gepensioneerd, from 16 November 1909

Military rank (officer) (2/4)
 • kapitein-luitenant-ter-zee, from 16 August 1900 until 10 May 1905
 • kapitein-ter-zee, from 10 May 1905 until 16 November 1909

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

lid plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, from 21 April 1899 until 1 September 1899

Honorary positions
erelid Vereniging van Officieren en Oud-Officieren "Onderdeel Bijstand"

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Nam in 1906 het besluit tot aankoop van een eerste onderzeeboot. Deze was een jaar eerder bij een particuliere werf gebouwd.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Wist in december 1906 een begrotingsartikel over de aanbouw van een pantserschip te 'redden' door in te stemmen met een suggestie van Talma (a.r.) dat het schip niet voor de Europese maar voor de Indische dienst zou worden bestemd
 • Vroeg op 17 juli 1907 ontslag als minister, nadat een nieuw wetsvoorstel over bezuiniging bij het Korps Mariniers slecht was ontvangen in de Tweede Kamer. Anders dan in oktober 1906 koos hij nu wel vóór opheffing van het Korps door het stopzetten van de werving.
 • Zette zich na zijn pensionering in voor het Zeemansfonds

Private life
 • Was medeoprichter van een Burgerwacht en de Nederlandse padvinderij
 • Overleed door een dodelijke hartattaque in de tram, op weg naar zoon

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.