M. (Margreeth) de Boer

foto M. (Margreeth) de Boer
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Nuchtere in Amsterdam geboren PvdA-bestuurder met Friese 'roots', die voor zij in de Haagse politiek kwam gedeputeerde en Commissaris van de Koningin was. Bracht als minister van VROM i in het eerste kabinet-Kok i het derde Nationaal Milieubeleidsplan uit. Tijdens haar ministerschap speelden discussies over onder meer uitbreiding van Schiphol en vliegveld Beek, de aanleg van de HSL door het groene hart en de onderhandelingen over het wereldklimaatverdag van Kyoto. Moest in het kabinet steeds knokken voor aandacht voor het milieu. Bekend vanwege haar oproep om te onthaasten. Na haar ministerschap Tweede Kamerlid (voorzitter van de commissie buitenlandse zaken), enige jaren burgemeester van Leeuwarden en korte tijd waarnemend burgemeester van Hoogeveen.

PvdA
in de periode 1993-2001: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

First name

Margaretha (Margreeth)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 16 April 1939

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, from 1 January 1993 until 22 August 1994
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 22 August 1994 until 3 August 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 7 November 2001
 • waarnemend burgemeester van Leeuwarden, from 1 November 2001 until 1 October 2002 (na het vertrek van L.B.M. van Maaren-van Balen)
 • burgemeester van Leeuwarden, from 1 October 2002 until 1 April 2004
 • waarnemend burgemeester van Hoogeveen, from 15 August 2010 until 15 February 2011 (na het overlijden van burgemeester H. Koetje)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Raad van Commissarissen Shell Nederland, from 2005
 • voorzitter Raad van Toezicht afvalverwerker "Omrin"

Previous (2/39)
 • informateur vorming college van GS in Fryslân, March 2011
 • voorzitter Governing Board Unesco IHE

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 7 November 2001

Honorary positions (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling symposium "Nederland: van mainport naar brainport?", Rijksuniversiteit Groningen
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Arnhem Architecturel Animation Award A4

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/13)
 • Sloot in 1997 een convenant met de tuinbouwsector over terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen in de periode 2000-2010
 • Bracht in 1998 het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP 3) uit. De doelstellingen uit het NMP1 en NMP2 blijven richtinggevend. Het milieubeleid moet meer dan voorheen worden ingebed in een integraal omgevingsbeleid. Milieugedrag moet tot uiting komen in de prijzen, waardoor energiezuiniger produceren en consumeren wordt bevorderd. Handhaving en bestrijding van milieucriminaliteit krijgen meer aandacht. (25.887)

Legislative activities as minister (2/7)
 • Bracht in 1997 een wet (Stb. 170) tot stand waardoor bedrijven verplicht worden een jaarlijks verslag op te stellen over bedrijfsinterne milieuzorg. (24.572)
 • Bracht in 1997 samen met minister Van Aartsen een wijziging (Stb. 360) van de Meststoffenwet tot stand, waardoor een nieuw stelsel van heffingen wordt geïntroduceerd met als kern de zogenaamde regulerende mineralenheffingen. Dit maakt een meer individuele bedrijfsbenadering in de mestwetgeving mogelijk. (24.782)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was de 'geestelijke moeder' van het begrip 'onthaasten'
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met buitenlandse zaken, grotestedenbeleid en milieu
 • Gaf leiding aan de PvdA-commissie die in 2002 het rapport 'De kaasstolp aan diggelen?" over de verkiezingsnederlaag uitbracht

Private life
 • Woonde in de periode 1960-1965 in Zuid-Afrika en Kenya
 • Werd enkele dagen voordat zij van haar eerste kind beviel geïnstalleerd als raadslid van Wormer
 • Haar ouders kwamen oorspronkelijk uit Friesland

Campaign trail
 • Was in 1998 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vier op de PvdA-kandidatenlijst

Non-acceptance of political functions
 • burgemeester van Amsterdam, March 1994 (trok zich terug als kandidaat)
 • minister van Verkeer en Waterstaat, August 1998 (geweigerd)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.