Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946

Source: Parlement.com.

In de periode 1946 - 2023 zijn er 20 keer Provinciale Statenverkiezingen i gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. De grotere partijen zijn bij de gevolgde systematiek in het voordeel.

1.

Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van deze gegevens sinds 1946.

2.

Verkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen 2015

De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen i van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. CDA en PVV blijven vrijwel stabiel. De opkomst was lager dan in 2011.

Provinciale Statenverkiezingen 2011

Ondanks de winst van de VVD en de PVV slaagde de coalitie van VVD, CDA en gedoogpartner PVV er niet in om een duidelijke Eerste Kamermeerderheid te behalen op basis van de uitkomst van de Provinciale Statenverkiezingen i. De op 2 maart gekozen leden van de Provinciale Staten i kozen op 23 mei 2011 de leden van de nieuwe Eerste Kamer i.

 

Meer over