Dr. A.J.H. (Louis) Bartels

foto Dr. A.J.H. (Louis) Bartels
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

KVP-bewindsman. Opgewekte Limburgse econoom, die zich zijn gehele werkzame leven bezighield met de organisatie van de volksgezondheid. Actief in katholieke organisatie op dat gebied en tot 1963 onder meer directeur van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg. Staatssecretaris van volksgezondheid in de jaren zestig in drie achtereenvolgende kabinetten. Was de eerste KVP-bewindsman die in de Tweede Kamer verkondigde, dat de overheid geen taak heeft op het terrein van de geboortebeperking. Bracht in 1966 samen met minister Veldkamp i een uitvoerige nota over de volksgezondheid uit.

KVP
in de periode 1963-1967: staatssecretaris

1.

First names

Aloysius Jan Hubert (Louis)

2.

Personal data

Place and date of birth
Venlo, 19 November 1915

Place and date of death
Venlo, 16 January 2002

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

 • tweede secretaris Nationale Federatie "Wit-Gele Kruis" te Utrecht, from 1947 until May 1952
 • directeur Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg te Utrecht, from May 1952 until September 1963 (opgericht april 1952)
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (belast met volksgezondheid), from 3 September 1963 until 5 April 1967

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid bestuur Zwakzinnigeninstituut "Maria Roepaan" te Ottersum
 • lid Raad van Commissarissen Waterafvoerbekkens der Biesbosch

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Diende in 1966 samen met minister Veldkamp een wetsvoorstel in over een volksverzekering tegen zware geneeskundige risico's. Dit voorstel werd in 1967 door zijn opvolger Kruisinga en minister Roolvink in het Staatsblad gebracht. (8.457)
 • Diende in 1966 samen met minister Veldkamp een wetsvoorstel volksverzekering tegen ziektekosten in. Dit voorstel bereikte niet het Staatsblad. (8.730)

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1965 samen met minister Veldkamp de Wet ziekenhuistarieven (Stb. 190) tot stand, waarmee het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven in het leven werd geroepen, dat de ziekenhuistarieven vaststelde. Dit orgaan werd samengesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. (6.810)
 • Bracht in 1965 samen met minister Biesheuvel een wijziging (Stb. 233) van de Veewet tot stand, waardoor er meer mogelijkheden kwamen om op het gebied van diervoeder maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid. De wetswijziging was onder meer ingegeven door het gevaar van salmonella-besmetting. Het wetsvoorstel was in 1961 ingediend door de ministers Marijnen en Veldkamp. (6.505)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde tot de linkervleugel van de KVP
 • Werd in 1963 bij K.B. van 24 augustus 1963 benoemd tot staatssecretaris en op 3 september be√ędigd

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.