Dr. K. (Klaas) Wiersma

foto Dr. K. (Klaas) Wiersma
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande liberaal jurist, die in 1970 de overwerkte minister Polak i als staatssecretaris ging bijstaan. Was voordien onder meer secretaris van het College van Curatoren van de Leidse Universiteit, hoogleraar burgerlijk en notarieel recht en regeringscommissaris voor boek 4 van het NBW. Gold als een bekwame bewindsman, die meer technocraat dan partijman was. Na zijn staatssecretariaat weer hoogleraar en vervolgens raadsheer in de Hoge Raad en staatsraad in buitengewone dienst.

VVD
in de periode 1970-1986: staatssecretaris, staatsraad in buitengewone dienst

1.

First name

Klaas (Klaas)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hengelo (Ov.), 28 February 1917

Place and date of death
Wassenaar, 5 January 1993

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 14 March 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar inleiding in het recht, vanaf januari 1959 tevens burgerlijk recht en burgerlijke rechtsvordering, Rijksuniversiteit Groningen, from 1 August 1955 until 1 September 1962 (in de juridische en economische faculteiten)
 • hoogleraar notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1962 until 20 April 1970 (benoemd bij K.B. van 25 mei 1962)
 • staatssecretaris van Justitie (belast met zaken anders dan van wetgevende aard en de rechterlijke organisatie), from 20 April 1970 until 6 July 1971 (benoemd bij K.B. van 17 april)
 • hoogleraar burgerlijk en notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 October 1971 until 1 January 1974
 • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, from 2 January 1974 until 1 September 1981
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 5 August 1977 until 1 March 1986 (benoemd bij K.B. van 27 juli 1977)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen "OLVEH" (Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij) te 's-Gravenhage
 • lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij "Neerlandia van 1880"

Derived functions
 • lid afdeling rechtspraak (Raad van State), from 5 August 1977 until 1987
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State), from 1 August 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Was in 1970/1971 belast met het privacybeleid rond de volkstelling
 • Bracht in 1971 de Nota jeugdbescherming en justitie uit, waarin voorstellen staan rond een doelmatiger organisatie van de justitiële kinderbescherming (11.257)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1970 tot staatssecretaris van Justitie benoemd, omdat minister Polak het advies had gekregen het wat kalmer aan te doen. Zaken die hij behartigde waren onder meer het kansspelbeleid, adoptie en kinderrecht, bestrijding van pornografie, privacybeleid en het drugsbeleid.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.