Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34231 - Initiatiefvoorstel Wet herziening partneralimentatie i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)
Document date 19-06-2015
Publication date 02-05-2018
Reference 34231, nr. 1
External link original article

2.

Text

 
   

34231

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

   
   

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

   

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 19 juni 2015

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie).

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het berust.

Van Oosten

Recourt

Berndsen-Jansen

1

1


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.