Dr. A.A.Th.M. (Ton) van Trier

foto Dr. A.A.Th.M. (Ton) van Trier
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Eindhovense hoogleraar en CDA-bewindsman. Werd na het overlijden van minister Peijnenburg minister voor Wetenschapsbeleid in het eerste kabinet-Van Agt i. Speelde geen opvallende rol in dat kabinet; zette het werk van zijn voortganger voort, onder andere via de publicatie van de Innovatienota. Was voor hij minister werd hoogleraar elektrotechniek en werd na zijn ministerschap lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

CDA
in de periode 1979-1981: minister

1.

Personal data

Surnames
Antonius Arnoldus Theodurus Maria (Ton)

Place and date of birth
Oss, 7 February 1926

Place and date of death
Eindhoven, 26 November 1983

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • partijloos, until 1979
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from May 1979

Equally disposed party
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar elektrotechniek, Technische Hogeschool te Eindhoven, from September 1957 until 1 January 1972
 • voorzitter Centrale Organisatie TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek), from 1 January 1972 until 15 February 1974
 • buitengewoon hoogleraar elektrotechniek, Technische Hogeschool te Eindhoven, from 1 January 1972 until 3 May 1979
 • minister zonder portefeuille belast met wetenschapsbeleid (minister voor Wetenschapsbeleid), from 3 May 1979 until 11 September 1981
 • bewindvoerder bureau "Cobidoc" (Commissie voor bibliografie en documentatie), from 1 March 1982
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 January 1983 until 26 November 1983

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, from November 1981
 • voorzitter Structuurcommissie Computer Services Industrie, from June 1982

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Bracht in 1979 samen met minister Van Aardenne de Innovatienota uit. Daarin wordt ingegaan op de noodzaak tot technologische vernieuwing om daarmee de concurrentiepositie te kunnen versterken. In samenwerking van overheid, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en adviserings- en adviesorganen moet hieraan worden gewerkt. Kernpunten zijn: het innovatievermogen van bedrijven zelf, de inzet van het Nederlandse reseach- en development-potentieel, advies en informatie met name ten behoeve van middelgrote en kleine ondernemingen en beïnvloeding van de vraag naar technologische vernieuwing door de overheid. De nota was grotendeels door zijn voorganger minister Peijnenburg voorbereid. (15.855)
 • Herstructureerde in 1979 en 1980 TNO, waardoor die organisatie een beter bestuur en beheer kreeg, en klantvriendelijker werd.
 • Bracht in 1980 een nota uit over het regeringsstandpunt ten aanzien van de aanbevelingen van de Adviesgroep Maatschappelijke Gevolgen van de Micro-elektronica (Commissie-Rathenau). De regering zal onder meer verkennende studies laten uitvoeren naar mogelijke toepassingen van micro-elektronica ten behoeve van energiebesparing, milieuvriendelijker productietechnieken en producten, hulpmiddelen voor gehandicapten en transportmiddelen. Er komt subsidie voor software-ontwikkeling. Nederland gaat zich inzetten voor internationale standaardisatie. Er komt planning voor specifieke scholing en er komen daarvoor financiële middelen en bekeken wordt welke bijdragen micro-elektronica kan bieden aan humanisering van de arbeid. De Commissie-Rathenau was door zijn voorganger in 1978 ingesteld. (16.407)

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.