Intergroup

Source: Europa Nu.

Intergroepen of interfractiewerkgroepen zijn informele partij-overstijgende overleggen van Europarlementariërs i op een deelterrein van Europees beleid. Meestal werken ze nauw samen met non-gouvernementele organisaties die op dat gebied werkzaam zijn.

Er is een groot aantal van deze intergroepen, die in wezen informeel naast de formele structuur van het Parlement werken. Aan sommige intergroepen nemen ook lobbyisten of afgevaardigden van derde landen deel.

Intergroepen krijgen geen faciliteiten van het Europees Parlement i, maar maken gebruik van de faciliteiten van Europese politieke partijen of derden.

Meer informatie