Drs. M. (Marten) Beinema

foto Drs. M. (Marten) Beinema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Bedachtzaam, sterk bijbels geïnspireerd, kunstminnend Tweede Kamerlid van ARP en CDA. Was vooral woordvoerder cultuur en mediazaken, maar ook actief op het terrein van het hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. Warm pleitbezorger van de publieke omroep, die overigens zijn fractie niet meekreeg in de door hem gewenste afwijzing van meer reclame in de omroep. Hoewel niet behorend tot de loyalisten i, die het kabinet-Van Agt I i gedoogden, stond hij politiek-inhoudelijk wel dicht bij hen. Dat kwam onder meer tot uitdrukking in zijn afwijzing van productie en plaatsing van kruisraketten en in zijn stem voor een olieboycot van Zuid-Afrika.

ARP, CDA
in de periode 1975-1998: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Marten (Marten)

Place and date of birth
Dordrecht, 26 November 1932

Place and date of death
Middelburg, 20 August 2008

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • leraar Nederlands, Christelijk Hogere Burgerschool (vanaf 1968 Christelijke Scholengemeenschap) te Middelburg, from 1959 until 1978
 • lid gemeenteraad van Middelburg, from 18 January 1971 until 5 September 1978
 • wethouder (van sociale zaken en volksgezondheid, vanaf 1974 van maatschappelijk werk) van Middelburg, from 25 September 1972 until 29 April 1975
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 April 1975 until 8 June 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 January 1978 until 19 May 1998
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 7 June 1978 until 2 June 1982

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter NBLC, vereniging van openbare bibliotheken, from 1991 until 2004
 • voorzitter Scoop, Zeeuws Instituut voor sociale en culturele ontwikkeling, around 2006

Derived functions (2/5)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Welzijn en Cultuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 September 1986 until 28 November 1989
 • ondervoorzitter vaste commissie voor het Wetenschapsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 November 1989 until 17 May 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder hoger onderwijs en wetenschapsbeleid van de ARP-fractie. Hield zich toen ook bezig met verkeer en waterstaat (verkeer en verkeersveiligheid).
 • Was woordvoerder media en cultuur van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich in de Kamer verder bezig met wetenschapsbeleid, hoger onderwijs en buitenlandse zaken.
 • Interpelleerde op 26 september 1989 samen met Frits Niessen (PvdA) staatssecretaris Van Voorst tot Voorst en minister Brinkman over de voorgenomen sluiting van het Instituut Nèerlandais te Parijs

Dissenting voting behaviour (0/18)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-B (o.l.v. Deetman) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de paragraaf welzijn, media en onderwijs van het regeerakkoord voorbereidde
 • In 1986 stemden hij en Kraaijeveld-Wouters in de CDA-fractie tegen de mediaparagraaf van het ontwerp-regeerakkoord van het tweede kabinet-Lubbers

Private life
 • Zijn vader was voor de Tweede Wereldoorlog actief in christelijke politieke en maatschappelijke organisaties en legde tijdens de oorlog in Dordrecht en omgeving de grondslag voor het verzet. Hij moest die activiteit met de dood bekopen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • L. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.