Drs. K. (Klaas) de Jong Ozn.

foto Drs. K. (Klaas) de Jong Ozn.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Friese antirevolutionaire onderwijsdeskundige. Was leraar Nederlands en rector, eerst in Dokkum en daarna in Goes en Amersfoort. Trad in 1975 als opvolger van Veerman i tussentijds toe tot het kabinet-Den Uyl i als staatssecretaris voor het voortgezet onderwijs. Vervulde die functie ook in het eerste kabinet-Van Agt i. Speelde geen opvallende politieke rol, maar stond in het parlement wel goed aangeschreven als constructieve bewindspersoon. Organist, componist en historicus; vader van de schrijver Oek de Jong.

ARP, CDA
in de periode 1975-1981: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Klaas (Klaas)

Place and date of birth
Drachten (gem. Smallingerland), 27 February 1926

Place and date of death
Sneek (gem. Súdwest Fryslân), 28 February 2011

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • leraar Nederlands, Handelsavondschool te Dokkum, from 1954 until 1 September 1960
 • rector "Christelijk Lyceum voor Zeeland" te Goes, from 1 September 1960 until 1 August 1972
 • rector Christelijke scholengemeenschap "Farel College" te Amersfoort, from 1 August 1972 until 1 September 1975
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met algemeen voortgezet- en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en technisch- en beroepsgericht onderwijs), from 1 September 1975 until 19 December 1977
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met voortgezet onderwijs), from 4 January 1978 until 11 September 1981
 • voorzitter Stichting Unie "School en Evangelie", from 1 January 1982 until 1 March 1991 (steun aan christelijk onderwijs in Nederland en de Derde Wereld)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl belast met de behartiging van zaken op het terrein van 1. de directies Algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, Technisch Beroepsonderwijs, Beroepsgericht voortgezet onderwijs; 2. Bouwzaken onderwijs; 3. vaststelling van het plan van scholen ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs.
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met de behartiging van zaken op het terrein van 1. het directoraat-generaal voor het voortgezet onderwijs, met dien verstande dat onder die taak niet worden gerekend: a. de coördinatie van en de eindverantwoordelijkheid voor de innovatie van het voortgezet onderwijs, b. de coördinatie van en de eindverantwoordelijkheid voor de volwasseneneducatie; 2. het bouwbeleid, m.u.v. de academische ziekenhuizen; 3. het plan van scholen ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • medewerker "Haagsche Courant" (veertiendaagse onderwijsrubriek)
 • medewerker "Friesch Dagblad" (wekelijkse column 'leren en leven' en recensies van Nederlandse poëzie)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/6)
 • Bracht in 1979 als bijlage van de begroting samen met minister Pais het Ontwikkelingsplan voor het voortgezet onderwijs uit. Daarin staan de hoofdlijnen voor de ontwikkeling in het voortgezet onderwijs voor de komende drie tot vijf jaar. Doelen van beleid zijn: voorkomen van te vroege school- en beroepskeuze, gelijkwaardige mogelijkheden voor alle leerlingen om hun talenten te ontplooien, verbreding van het onderwijsaanbod, aanbod van intern gedifferentieerd onderwijs. Omstreeks 1990 moet er een tweejarige ongedeelde brugklas zijn. Vorming van brede scholen van l.b.o.-a.v.o.-v.w.o. wordt bevorderd. (15.800 VIII, X)
 • Verdedigde in 1980 samen met minister Pais het Ontwikkelingsplan voor het Voortgezet Onderwijs, waarin onder meer een tweejarige brugperiode werd voortgesteld in plaats van de vierjarige middenschool. Verder werd voorgesteld h.a.v.o. en v.w.o. meer te integreren en de scheiding tussen atheneum a en b op te heffen.
 • Verdedigde in 1981 met succes in de Tweede Kamer een wetsvoorstel waardoor het onderscheid tussen gymnasium alfa en beta en tussen atheneum alfa en beta kwam te vervallen. De wet werd door zijn opvolger in het Staatsblad gebracht.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1979 een wijziging (Stb. 203) van de Wet op het voortgezet onderwijs tot stand over de verplichting van de gemeente om bijzondere v.o.-scholen bij overschrijding van de exploitatiekosten de vergoeding door te betalen (13.005 & 15.446)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Was begin jaren zestig regisseur van toneelvoorstellingen en componeerde het schoollied van het Christelijk Lyceum
 • Werkte mee aan totstandkoming van het Liedboek der Kerken
 • Zijn vader was wethouder van Smallingerland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
W. Slagter, "Een samenbindend bestuurder die altijd leraar bleef. Klaas de Jong Ozn. (1926-2011)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011, 147

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.