Mr. K.H. (Has) Beyen

foto Mr. K.H. (Has) Beyen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

VVD-staatssecretaris van Economische Zaken in het eerste kabinet-Van Agt i. Bankier en voortvarend zakenman met veel internationale ervaring. Als staatssecretaris van buitenlandse handel en exportbevordering bleef hij, behalve tijdens handelsmissies, erg op de achtergrond. Overvleugelde wel zijn collega-staatssecretaris Van der Mei van Europese zaken bij besprekingen over de herstructurering van de Europese staalindustrie en textiel. Liberaal die in tegenstelling tot zijn vader wel politiek georganiseerd was, maar geen politieke loopbaan ambieerde.

VVD
in de periode 1978-1981: staatssecretaris

1.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 2 March 1923

Place and date of death
Wassenaar, 2 January 2002

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • lid Raad van Bestuur (hoofd buitenlands bedrijf), N.V. "Amro-bank", from March 1970 until 9 January 1978
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel en exportbevordering), from 9 January 1978 until 11 September 1981
 • directeur Adviesbureau

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als in internationale organisaties zoals GATT, OESO, Benelux, Europese Gemeenschappen en ECE; 2. aangelegenheden betreffende de exportbevordering en de voorlichting ten behoeve van de uitvoer; 3. andere van geval tot geval toevertrouwde internationale aangelegenheden.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • commissariaten Nederlandse ondernemingen
 • commissariaten Belgische ondernemingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Leidde in 1980 een handelsdelegatie naar Mexico en Brazilië
 • Begeleidde in 1981 een varende tentoonstelling van Nederlandse industriële producten naar Zuid-Oost Azië

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1980 samen met de ministers Van der Klaauw en De Ruiter de Sanctiewet (Stb. 93) tot stand, die het mogelijk maakt om bedrijven te verplichten zich te houden aan in internationaal genomen sancties. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door staatssecretaris Kooijmans. (14.006)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1979 bekritiseerde de Tweede Kamer de grote mate van versnipperdheid van het beleid op het gebied van exportbevordering. Die kritiek kwam onder anderen van zijn partijgenoot Bolkestein.

Private life
 • In 1979 brandde, toen hij in het buitenland verbleef, zijn woning in Laren ten gevolge van kortsluiting af

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, November 1982 (bedankt)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.