J.H. (Hans) Gispen

foto J.H. (Hans) Gispen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Econoom en antirevolutionaire ondernemer, die in het derde kabinet-Gerbrandy i minister van Handel, Nijverheid en Landbouw werd. Zoon van een gereformeerde predikant. Werd in 1939, na ambtelijke functies op het ministerie van Economische Zaken te hebben vervuld, directeur van geneesmiddelenfabriek Organon. Was in 1946 nog wel Eerste Kamerkandidaat, maar speelde verder geen politieke rol meer en zette zijn loopbaan voort in het bedrijfsleven.

ARP
in de periode 1945: minister

1.

Personal data

Surnames
Johannes Hendrik (Hans)

Place and date of birth
Baarn, 11 August 1905

Place and date of death
Nijmegen, 16 June 1968

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij), from 1937

3.

Main functions and occupations

 • voorzitter Raad van Bestuur geneesmiddelenfabriek "Organon/Oss" te Oss, from 1 February 1939 until February 1945
 • lid College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid, from 18 November 1944 until 23 February 1945
 • minister van Handel, Nijverheid en Landbouw, from 23 February 1945 until 25 June 1945
 • voorzitter Raad van Bestuur geneesmiddelenfabriek "Organon/Oss" te Oss, from June 1945 until 1 January 1947
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. Zwanenburg-Organon, vanaf 1953 KZO (koninklijke Zwanenburg-Organon) te Oss, from 1 January 1947 until 1 January 1962 (na fusie Zwanenburg en Organon)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen, around 1959
 • lid Noordelijke Economische Technologische Organisatie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Woonde in 1946 de geallieerde voedselconferentie te Londen bij en pleitte daar voor vorming van een West-Europees samenwerkingsverband

8.

Miscellaneous

Private life
 • Leed aan tuberculose
 • Overleed na reeds in 1961 door een hersenbloeding verlamd te zijn geraakt
 • Een broer van hem was hoogleraar aan de Vrije Universiteit

Campaign trail
 • Was in 1946 ARP-kandidaat bij de Eerste Kamerverkiezingen

9.

Publications

Publications
L.J. de Putter, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1984)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.