Dr. H.J. (Hein) Roethof

foto Dr. H.J. (Hein) Roethof
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Onafhankelijke progressieve liberaal in de PvdA-Tweede Kamerfractie. Was parlementair journalist bij de NRC en voorzitter van de JOVD i. Brak begin jaren'60 met de VVD en stapte over naar de PvdA. Goed jurist, deskundig op het gebied van het volkenrecht en verdediger van burgerlijke rechten. Keerde zich tegen beperkingen ten aanzien van politieke organisaties. Met Jan Lamberts i mede-initiatiefnemer van een wetsvoorstel om zwangerschapsonderbreking te legaliseren. Het met een VVD-initiatief samengevoegde voorstel werd in 1976 echter door de Eerste Kamer verworpen. In 1981 niet herkozen, maar in 1986 teruggekeerd in de Kamer. In die periode tevens voorzitter van de commissie kleine criminaliteit en naamgever van een prijs voor initiatieven om criminaliteit tegen te gaan. Humanist en schaker.

PvdA
in de periode 1969-1989: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Jan (Hein)

Place and date of birth
Utrecht, 23 November 1921

Place and date of death
Utrecht, 15 January 1996

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1949 until 1 March 1963
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1964

3.

Main functions and occupations

 • redacteur binnenland, "NRC" (Nieuwe Rotterdamsche Courant), from 1951 until 1 January 1958 (later redacteur overzeese gewesten)
 • parlementair redacteur "NRC" (Nieuwe Rotterdamsche Courant), from 1 January 1958 until 1 February 1964
 • ambtenaar Bureau (directie) Internationale Technische Hulp, ministerie van Buitenlanse Zaken, from 1 February 1964 until 4 November 1969 (per 1 mei 1965 hoofdadministrateur in vaste dienst)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 November 1969 until 16 September 1982
 • lid gemeenteraad van Voorburg, from 1 September 1970 until May 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 January 1986 until 14 September 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Stichting vredesopbouw, around April 1989
 • lid jury Hein Roethof-Prijs, around 1990

Derived functions (2/7)
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 September 1981 until 14 September 1982
 • voorzitter vaste commissie voor de Politie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 1987 until 14 September 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/10)
 • Interpelleerde op 19 mei 1976 minister Van Agt over de sluiting van de Bloemenhove-kliniek (voor zwangerschapsafbreking) in Heemstede
 • Diende in 1980 samen met Elida Wessel-Tuinstra (D66) een initiatiefwetsvoorstel in inzake het afbreken van zwangerschap. Dit voorstel werd in 1986 ingetrokken. (16.322)
 • Een door hem ingediend (en aanvaard) amendement leidde tot het opnemen in de Grondwet van een verbod op de doodstraf in oorlogstijd

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Deelnemer aan het Des Indesberaad over (toekomstige) samenwerking van PvdA, VVD en D66
 • Maakte midden jaren zeventig deel uit van een Euro-Arabische groep die een dialoog voorstond met de gematigde vleugel van de PLO
 • Was in 1987 tweemaal fungerend Kamervoorzitter

Private life
 • Richtte de schaakclub E.U.W.E. (Eerst Uitkijken, Wacht Even) op
 • Van september 1988 tot voorjaar 1989 uitgeschakeld door ziekte

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, June 1984 (vacature-Patijn)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • "Dr H.J. Roethof 1921-1996. De tijd vooruit", NRC Handelsblad, 15 januari 1996
 • Louis Cornelisse, "Hein Roethof 1921-1996", Trouw, 16 januari 1996
 • Milja de Zwart, "Rechtlijnige Roethof legde mede de basis voor paars", De Volkskrant, 16 januari 1996

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.