Dr. J.H. (Jan) Lamberts

foto Dr. J.H. (Jan) Lamberts
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Dokter Lamberts. Huisarts in Rotterdam-Zuid, die als Tweede Kamerlid voor de PvdA een autoriteit op volksgezondheidsgebied was. Kwam in zijn donkerblauwe pak nogal streng over, maar was zeer begaan met zijn patiënten. Als lid van de Rotterdamse gemeenteraad nam hij het initiatief tot het invoeren van schoolmelk. Zette zich als Kamerlid sterk in voor verbetering van de leefkwaliteit en voor legalisering van medisch verantwoorde zwangerschapsonderbreking (abortus provocatus). Het door hem en Hein Roethof i verdedigde initiatiefwetsvoorstel hierover strandde echter in de Eerste Kamer. Van die Kamer maakte hijzelf later nog enige jaren deel uit.

PvdA
in de periode 1956-1981: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

First names

Johannes Henricus (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Vriezenveen (Ov.), 8 July 1911

Place and date of death
Rotterdam, 16 February 1990

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 2 September 1946 until 1 September 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 8 June 1977
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1977 until 10 June 1981
 • lid Europees Parlement, from 24 October 1977 until 17 July 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid algemeen bestuur Medische Faculteit te Rotterdam, around 1970
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Derived functions (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp (partiële) wijziging van de Krankzinnigenwet m.b.t. de inbewaringsstelling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 1963 until April 1970
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Regelen m.b.t. de handel in antibiotica, hormoonpreparaten etc. voor dieren Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 1963 until June 1964

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Waarschuwde regelmatig tegen gevaren voor de volksgezondheid door besmetting van veevoer (m.n. door de salmonella-bacterie) en door het gebruik van diergeneesmiddelen en hormoonpreparaten in de veehouderij
 • Voorstander van legalisering van abortus provocatus. Diende hierover in 1970 samen met Roethof een initiatiefwetsvoorstel in. In mei 1976 werd dit voorstel samengevoegd met het initiatiefwetsvoorstel van de VVD'ers Veder-Smit en Geurtsen. Het voorstel werd in december 1976 door de Eerste Kamer verworpen. (10.719 & 13.909)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Was bevriend met Jaap Burger
 • Toen hij Kamerlid werd, bracht hij zijn huisartspraktijk terug van ruim 6000 naar 3500 patiënten
 • Hij werd in de gemeenteraad opgevolgd door zijn zoon Henk

Campaign trail
 • Werd in 1977 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.