Dr. J.H. (Jan) Lamberts

foto Dr. J.H. (Jan) Lamberts
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Dokter Lamberts. Huisarts in Rotterdam-Zuid, die als Tweede Kamerlid voor de PvdA een autoriteit op volksgezondheidsgebied was. Kwam in zijn donkerblauwe pak nogal streng over, maar was zeer begaan met zijn patiënten. Als lid van de Rotterdamse gemeenteraad nam hij het initiatief tot het invoeren van schoolmelk. Zette zich als Kamerlid sterk in voor verbetering van de leefkwaliteit en voor legalisering van medisch verantwoorde zwangerschapsonderbreking (abortus provocatus). Het door hem en Hein Roethof i verdedigde initiatiefwetsvoorstel hierover strandde echter in de Eerste Kamer. Van die Kamer maakte hijzelf later nog enige jaren deel uit.

PvdA
in de periode 1956-1981: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Surnames
Johannes Henricus (Jan)

Place and date of birth
Vriezenveen, 8 July 1911

Place and date of death
Rotterdam, 16 February 1990

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • huisarts te Rotterdam-Zuid, from 1939 until 1969
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Rotterdam, from 9 November 1945 until 2 September 1946
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 2 September 1946 until 1 September 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 8 June 1977
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1977 until 10 June 1981
 • lid Europees Parlement, from 24 October 1977 until 17 July 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Stichting voor Volkshuisvesting "Tuinstad Zuidwijk" te Rotterdam
 • lid algemeen bestuur Medische Faculteit te Rotterdam, around 1970

Derived functions (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Regelen m.b.t. de handel in antibiotica, hormoonpreparaten etc. voor dieren Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 1963 until June 1964
 • plaatsvervangend lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, from 3 October 1979 until 1 October 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Interpelleerde op 27 september 1960 de ministers Van Rooy en Beerman over de Planta-affaire (huidziekte t.g.v. margarine)
 • Waarschuwde regelmatig tegen gevaren voor de volksgezondheid door besmetting van veevoer (m.n. door de salmonella-bacterie) en door het gebruik van diergeneesmiddelen en hormoonpreparaten in de veehouderij
 • Voorstander van legalisering van abortus provocatus. Diende hierover in 1970 samen met Roethof een initiatiefwetsvoorstel in. In mei 1976 werd dit voorstel samengevoegd met het initiatiefwetsvoorstel van de VVD'ers Veder-Smit en Geurtsen. Het voorstel werd in december 1976 door de Eerste Kamer verworpen. (10.719 & 13.909)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Was bevriend met Jaap Burger
 • Toen hij Kamerlid werd, bracht hij zijn huisartspraktijk terug van ruim 6000 naar 3500 patiënten
 • Hij werd in de gemeenteraad opgevolgd door zijn zoon Henk

Campaign trail
 • Werd in 1977 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Trouw, 22 februari 1990
 • J. Reehorst, "Dr. J.H. Lamberts, 1911-1990", in: Rotterdam's Jaarboekje 1991, 158

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.