Drs. C. (Stan) Poppe

foto Drs. C. (Stan) Poppe
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

In de socialistische vakbond gevormde socioloog die zich z'n leven lang opstelde op de linkervleugel van de PvdA. Vanuit die instelling noemde hij het kabinet-Den Uyl i een historische vergissing, hoewel hij in 1973 in de fractie niet tegen had gestemd. Hij achtte dat kabinet niet links genoeg op de, door hem steeds met overtuiging uitgedragen, noodzaak van fundamentele wijziging van de machtsverhoudingen. Was woordvoeder medezeggenschap en inkomenspolitiek. Enkele jaren (tweede) fractiesecretaris. Daarnaast actief als bestuurslid van de PvdA; vicevoorzitter en waarnemend partijvoorzitter. Kwam steeds via de Haagse lijst van de PvdA in de Tweede Kamer.

PvdA
in de periode 1972-1987: lid Tweede Kamer, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Constant (Stan)

Place and date of birth
Ede, 11 July 1924

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 May 2000

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • organisatorisch bestuursassistent, AMBB (Algemene Metaalbedrijfsbond), from 1950 until 1954
 • scholingsadviseur, Industriebond NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), from 1954 until 1964
 • sociologisch adviseur, Industriebond NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), from 1964 until 7 December 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 2 September 1986
 • waarnemend voorzitter PvdA, from 1 August 1986 until 2 April 1987 (na het aftreden van Max van den Berg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur maandblad "Zeggenschap", around December 1982 and still in November 1984
 • voorzitter Vakbondhistorische Vereniging, until April 1998

Derived functions (2/5)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wijziging van bepalingen omtrent beëindiging van arbeidsovereenkomsten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 April 1978 until April 1982
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 September 1979 until 15 September 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder sociale zaken (met name medezeggenschap en arbeidsomstandigheden) van de PvdA-Tweede Kamerfractie
 • Diende in 1978 met zijn fractiegenoten Jos van Kemenade en Joop Worrell een initiatiefwetsvoorstel in over medezeggenschap in het onderwijs. Dit voorstel werd in 1981 door de Tweede Kamer verworpen.

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Atoompacifist. Stemde daarom steeds tegen alle artikelen van de begrotingen van Defensie die verband hielden met kernbewapening.
 • Verklaarde in 1976 in weekblad "De Nieuwe Linie" dat het aantreden van het kabinet-Den Uyl zoals Kombrink in 1973 al vreesde een historische vergissing was geweest. Zwakte die uitspraak later af.
 • Behoorde in augustus 1977 tot de minderheid van zijn fractie die tegen de financiële en sociaal-economische paragraaf van het ontwerp-regeerakkoord stemde

Private life (3/4)
 • Een broer van hem was Statenlid in Noord-Holland, zijn zoon Statenlid in Zuid-Holland
 • Zijn echtgenote kwam uit een Joodse familie, van wie diverse leden in Auschwitz werden vermoord
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Ede (SDAP) en later in Zaandam (SDAP, later OSP)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • partijblad "Voorwaarts", 15 april 1987
 • "Waar visie ontbreekt, komt het volk om" (uitgave t.g.v. afscheid van Stan Poppe als voorzitter Vakbondhistorische Vereniging, april 1998)
 • "Overtuigd vakbondsman (1994-2000)", in: De Volkskrant, 9 mei 2000

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.