Dr. J.L.A. (Leo) Jansen

foto Dr. J.L.A. (Leo) Jansen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Uit de KVP afkomstig PPR-Tweede Kamerlid die onder meer financieel woordvoerder was, maar die met name deskundig was op het gebied van energie en milieubeheer. Als woordvoerder op die terreinen kruiste hij onder meer de degens met de ministers Lubbers i en Van Aardenne i over kernenergie. Begon zijn loopbaan bij Enka en kwam als 38-jarige in de Tweede Kamer. Daarna maakte hij deel uit van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Kernenergie en was hij milieu-inspecteur, ambtenaar en hoogleraar in Delft. Sobere, bescheiden man.

PPR
in de periode 1972-1981: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Hillegersberg (thans gem. Rotterdam), 23 June 1934

Place and date of death
Woerden, 16 August 2012

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 1972
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 1972

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 10 June 1981
 • directeur directie Afvalstoffen, directoraat-generaal Milieuhygiëne, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenining en Milieubeheer, from 1 January 1988 until 1 January 1991
 • programma-directeur milieu en technologie, directoraat-generaal Milieuhygiëne, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenining en Milieubeheer, from 1 January 1991 until 1999
 • deeltijd-hoogleraar milieutechnologie, Technische Universiteit te Delft, from 1990 until 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Jury Milieuprijs voor de Industrie: Ei van Columbus
 • voorzitter Adviescommissie Programma Nieuw Energie onderzoek (Senter Novem), from 2003 until 2006

Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet Investeringsrekening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 April 1978 until June 1978
 • voorzitter bijzondere commissie inzake Coördinatie van de opsporing van milieudelicten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 April 1978 until 10 June 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Deed in 1978 samen met Arie van der Hek (PvdA) het voorstel een parlementaire onderzoek in te stellen naar de effecten van het gedrag van multinationale ondernemingen. De Tweede Kamer verwierp dit voorstel in 1980. Er kwam wel een beperky parlementair onderzoek, maar zonder enquêtebevoegdheden.
 • Interpelleerde op 26 april 1978 minister Van der Klaauw over het ontbreken van een vetorecht ten aanzien van de levering van verrijkt uranium aan Brazilië door Urenco

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Een broer van hem was gemeenteraadslid

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.