Ir. J. van den Broek

foto Ir. J. van den Broek
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Zakenman die in 1942 minister van Financiën in Londen werd en later tevens een klein jaar minister was van economische aangelegenheden. Mijnbouwkundig ingenieur, die zowel in Nederlands-Indië als in Nederland directiefuncties vervulde bij de Billiton Maatschappij en bij dochterondernemingen daarvan. Tijdens de oorlog leidde hij vanuit New York de Nederlandse inkooporganisatie voor militair materieel voor Nederlands-Indië. Gold als een bekwame minister, die belangrijk voorbereidend werk verrichtte voor naoorlogs herstel van de overheidsfinanciën. Had oog voor democratische verhoudingen en weigerde in 1945 daarom zitting te nemen in een kabinet zonder sociaaldemocraten.

partijloze liberaal
in de periode 1942-1945: minister

1.

First name

Johannes

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 26 October 1882

Place and date of death
Wassenaar, 22 October 1946

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

 • voorzitter Netherlands Purchasing Commission, inkooporganisatie voor militair materieel ten behoeve van Nederlands-Indië, from 1941 until December 1942
 • minister van Financiën, from 9 December 1942 until 23 February 1945
 • minister van Handel, Nijverheid en Landbouw ad interim, from 31 May 1944 until 23 February 1945 (na het aftreden van minister Kerstens)
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. Billitonmaatschappij, from May 1945 until 22 October 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Nederlands Comité voor gebiedsuitbreiding, from 1945 until 22 October 1946 (bundeling van diverse actiecomités)
 • voorzitter internationaal tin-comité, from September 1945 until 22 October 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Bevorderde als minister de monetaire samenwerking in de Benelux
 • Breidde als minister de naoorlogse geldsanering voor

Legislative activities as minister
 • Vaardigde in september 1944 een Besluit (Stb. E 80) uit waardoor de in- en uitvoer kon worden beperkt en aan regels kon worden gebonden
 • Vaardigde in september 1944 Besluiten (Stbb. E 110 en E 111) uit waarbij de Distributiewet 1939 en de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 opnieuw (voorlopig) in werking werden gesteld

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Kreeg half december 1944 een hartaanval en verbleef daarna in Londen in een ziekenhuis. Van den Tempel nam hem toen waar als minister van Financiën en De Booy als minister van Landbouw, Handel en Nijverheid.
 • Vroeg op 18 januari 1945 ontslag vanwege de weigering van de koningin om het ontwerp-besluit inzake het Noodparlement te bekrachtigen
 • Weigerde in 1945 aan te blijven als minister toen bleek dat er geen sociaaldemocraten in het kabinet zouden worden opgenomen

Private life
Een broer van hem was hoogleraar ontleedkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht

Anecdotes and citations
 • Zijn activiteiten als voorzitter van de Netherlands Purchasing Commission in New York verrichte hij voor een salaris van één dollar per jaar

Non-acceptance of political functions
 • minister van Financiën, February 1945

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.