M.H.M.F. (Til) Gardeniers-Berendsen

foto M.H.M.F. (Til) Gardeniers-Berendsen
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande in Rotterdam geboren KVP- en CDA-politica, dochter van hoofdonderwijzer. Kwam in 1971 in de Tweede Kamer en was daar woordvoerster onderwijs, cultuur en maatschappelijk werk. Verdedigde in 1976 samen met Hannie van Leeuwen i een initiatiefwetsvoorstel over abortus, dat uitging van het principe 'nee, tenzij'. Dit voorstel kreeg echter geen meerderheid. In de kabinetten-Van Agt achtereenvolgens minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk i en van Volksgezondheid. Loyaal aan haar partij bezuinigde zij waar dat werd geëist. Zeer vitale vrouw met een, naar eigen zeggen, fotografisch geheugen en een wiskundeknobbel, die vele functies vervulde in maatschappelijke organisaties. Eindigde haar loopbaan als staatsraad.

KVP, CDA
in de periode 1971-1983: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

1.

First names

Mathilde Hubertine Maria Francisca (Til)

2.

Personal data

Changes in name or title
M.H.M.F. Berendsen

Place and date of birth
Rotterdam, 18 February 1925

Place and date of death
's-Gravenhage, 22 October 2019

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 19 December 1977
 • minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, from 19 December 1977 until 11 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 9 September 1981
 • minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, from 11 September 1981 until 4 November 1982
 • minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ad interim, from 11 October 1982 until 4 November 1982 (vanwege ziekte van minister De Boer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1982 until 23 February 1983
 • lid Raad van State, from 1 March 1983 until 1 March 1995 (benoemd bij K.B. van 7 februari 1983)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Raad van Advies "project Kreekhuizen", InHolland, from 2007
 • lid Raad van Advies Muzeprijs, from 2008

Derived functions (2/4)
 • lid afdeling Onderwijs en Wetenschappen (Raad van State)
 • lid afdeling Landbouw en Visserij (Raad van State)

Honorary positions (2/4)
 • beschermvrouwe Vrouwen van Dachau
 • ambassadeur Sint Laurenskerk Rotterdam, from 2005

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met cultuur, omroepbeleid en volksgezondheid en daarnaast met onderwijs en maatschappelijk werk
 • Verdedigde in 1976 in de Tweede Kamer samen met Hannie van Leeuwen (ARP) het in 1975 door haar partijgenoot Theo van Schaik en mevrouw Van Leeuwen ingediende initiatiefvoorstel over afbreking van zwangerschap ('Nee, tenzij'). Het voorstel werd ingetrokken, nadat een tegelijkertijd behandeld concurrerend voorstel van PvdA en VVD door de Tweede Kamer was aangenomen.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/10)
 • Kwam in juli 1982 met een plan voor reductie van het aantal ziekenhuisbedden met 8000 (tevens sluiting van 26 ziekenhuizen). In oktober schortte zij de plannen echter op.
 • Stelde in oktober 1982 de Staatscommissie-Jeukens in, die moest adviseren over het beleid inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding, in het bijzonder waar het gaat om wetgeving en wetstoepassing. Voorzitter prof.mr. H.J.M. Jeukens is raadsheer in de Hoge Raad. Eerder had de Gezondheidsraad in maart 1982 al een voorlopig advies uitgebracht.

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1981 de Fondsenwet scheppende kunsten (Stb. 355) tot stand. Deze geeft een wettelijke basis aan het fonds voor de scheppende kunst (een privaatrechtelijke rechtspersoon met een bestuur), dat op ontwikkeling en vernieuwing van de kunst gerichte producties kan subsidiëren. (15.997)
 • Bracht in 1982 als minister van Volksgezondheid de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg in het Staatsblad (Stb. 563). Daarmee werd een wettelijke basis gelegd voor het te voeren beleid voor het geheel van de volksgezondheid. Het ging daarbij onder meer om zaken als kwaliteit, planvorming, financiering, experimenten en vestigingsbeleid. Het beleid moest gericht zijn op een begrijpelijk, beheersbaar en overzichtelijk stelsel van gezondheidsvoorzieningen. Met de wet werd bovendien een kader geschapen voor overleg op verschillende bestuurlijke niveaus. Er waren in de wet tevens bepalingen opgenomen over basisgezondheidsdiensten. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door staatssecretaris Hendriks en in 1981 met succes in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Veder. De wet is in 1996 ingetrokken. (14.181)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen 1970 in Leiden 301 voorkeurstemmen, net te weinig om een zetel te behalen

Private life
 • Was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de verspreiding van illegale blaadjes
 • Haar echtgenoot was directeur van een B.V. en later directeur van de Nederlandse Vereniging Bescherming van Voetgangers (NVBV). Hij was piloot-oorlogsvrijwilliger.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.