W. (Willem) Wijk

foto W. (Willem) Wijk
Source: Parlement.com.

Eenling in de Tweede Kamer namens het Verbond tot democratisering van de weermacht. Kwam vooral op voor de belangen van lagere officieren en hun weduwen. Trachtte in 1920 tevergeefs via een motie de SDAP te bewegen zich onomwonden uit te spreken voor het afschaffen van het leger. Stemde zelf tegen die motie. 'Redde' in 1921 door voor te stemmen wel de ontwerp-Dienstplichtwet van minister Van Dijk i.

VDW, Neutrale fractie
in de periode 1918-1922: lid Tweede Kamer

1.

First name

Wilhelmus (Willem)

2.

Personal data

Place and date of birth
Noorderhoogebrug (gem. Noorddijk, Gr.), 17 September 1864

Place and date of death
Amersfoort, 24 January 1941

3.

Party/Movement

Party/Parties
Verbond tot Democratisering der Weermacht, from 23 February 1918

National political party
Neutrale Fractie, from 27 September 1918 until 16 April 1921

4.

Main functions and occupations

  • onderofficier
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 24 June 1922
  • fractievoorzitter Verbond tot Democratisering der Weermacht (éénmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 April 1921 until 24 June 1922

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • president-commissaris diverse bedrijven
  • bestuurslid van diverse charitatieve instellingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
  • Stemde in 1920 tegen een door hemzelf ingediende motie, waarin werd uitgesproken dat het leger kon worden afgeschaft
  • Stemde in december 1921 als enige van de links vóór de ontwerp-Dienstplichtwet van minister Van Dijk, waardoor deze met 50 tegen 48 stemmen werd aangenomen. Twee afgevaardigden (tegenstanders van het voorstel) van links waren afwezig.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
Zijn vader was pelmolenaar

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.