Dr. J.J.C. van Dijk

foto Dr. J.J.C. van Dijk
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand ARP-politicus in het Interbellum. Was officier, leraar aan de KMA, en directeur van de Topografische Inrichting. In 1921 in het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I i de opvolger van minister Pop i van Oorlog en Marine. Bracht in 1922 de Dienstplichtwet tot stand. Trachtte eind jaren dertig als minister in het kabinet-Colijn IV i ondanks de financiële problemen de Nederlandse defensie te versterken. Als Tweede Kamerlid de tweede man van zijn fractie, defensiespecialist en woordvoerder radio-aangelegenheden, en daarnaast ondervoorzitter van de Kamer. Werd door de Vrije Universiteit geëerd met een eredoctoraat. Harde werker, rechtlijnig, streng gereformeerd en streng voor zichzelf. Stond bekend als een 'pietje precies'.

ARP
in de periode 1921-1939: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Jannes Johannes Cornelis

2.

Personal data

Changes in name or title
 • J.J.C. van Dijk, from 1 December 1871 until 20 October 1938
 • Dr. J.J.C. van Dijk, from 20 October 1938 (nadat aan hem door de Vrije Universiteit te Amsterdam een eredoctoraat was verleend)

Place and date of birth
Leeuwarden, 1 December 1871

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 February 1954

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Oorlog, from 28 July 1921 until 4 August 1925
 • minister van Marine ad interim, from 28 July 1921 until 18 September 1922
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 18 September 1922
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1925 until 29 June 1937
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 April 1936 until 7 May 1936 (na het overlijden van Ruijs de Beerenbrouck)
 • minister van Defensie, from 24 June 1937 until 10 August 1939
 • ambteloos, from 9 August 1939

Internment
 • geïnterneerd gevangenis te Scheveningen, from 1 April 1943
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, 1943
 • geïnterneerd gevangenenkamp te Dachau, from 1943 until April 1945
 • geïnterneerd gevangenenkamp te Niederdorf (Oost.), from April 1945 until 1945

Military rank (officer) (2/3)
 • eerste luitenant der infanterie, from 1 November 1896 until 1 October 1908
 • kapitein der infanterie b.d., 1 October 1908

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Politiek Convent (tijdens de bezetting)
 • lid Grootburgercomité, from 1942 until 1 April 1943 (defensiespecialist van het Nationaal Comité van het Grootburgercomité)

Derived functions (2/11)
 • lid vaste commissie voor Indische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1935 until July 1937
 • voorzitter vaste commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from May 1936 until June 1937

Honorary positions
erevoorzitter Nationaal Christelijke Officierenvereeniging

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was defensiewoordvoerder van de ARP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met radio-aangelegenheden.
 • Interpelleerde in 1932 minister Reymer over de maatregelen die de minister zich voorstelde te nemen, om te bevorderen dat, zonder verspilling van gelden, aan alle technische eisen voldoende radio-zend-apparatuur tot stand zou komen

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/4)
 • Als minister van Defensie in het kabinet-Colijn IV bevorderde hij onder meer de aanleg van de vliegvelden Bergen en Soesterberg, zette hij zich in voor aanschaf van afweergeschut en gaf hij uitvoering aan het Vlootplan-Deckers
 • Ontwierp in 1937 een schema voor doel en organisatie van de economische en industriële verdedigingsvoorbereiding (onder voedselvoorziening, voorraadvorming van munitie, wapenen etc.)

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1923 samen met minister Heemskerk de Dienstweigeringswet tot stand, waardoor dienstweigering op godsdienstige gronden mogelijk werd (waarvoor in de plaats een jaar extra dienstvervanging moest worden gedaan)
 • Bracht in 1938 een wijziging van de Dienstplichtwet tot stand, waarbij de dienstplicht werd verlengd tot elf maanden en het jaarlijks contigent dat werd opgeroepen werd verhoogd tot 32.000 man

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd op 30 mei 1933 en in september 1933 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst
 • Werd in september 1934 en 1935, in mei en september 1936 en in juni 1937 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst
 • Toen de SDAP in 1939 voor het eerst bij de formatie betrokken leek te worden, liet fractievoorzitter Albarda weten prijs te stellen op handhaving van Van Dijk als minister van Defensie.

Private life
Bevriend met H. Colijn. Zij gingen soms samen op vakantie.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1933 nummer 2 op de ARP-kandidatenlijst
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1937 nummer 4 op de ARP-kandidatenlijst

Non-acceptance of political functions
 • minister van Defensie, August 1939 (tijdens formatie-De Geer, vanwege bezwaren van zijn partij)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.