W.F. Pop

foto W.F. Pop
bron: Beeldbank ministerie van Defensie
Source: Parlement.com.

Officier die als luitenant-generaal in 1918 werd belast met de waarneming van het Opperbevel van Land- en Zeemacht. Als minister in het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i kwam hij met een voorstel voor een Dienstplichtwet, waardoor de duur van de eerste oefening zou worden bekort en er een kernleger zou komen. Verzet in de Kamer tegen dit 'poppenleger' leidde ertoe dat er al na een jaar een einde kwam aan zijn ministerschap.

partijloos
in de periode 1920-1921: minister

1.

First names

Willem Frederik

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 14 June 1858

Place and date of death
Voorburg, 24 July 1931

3.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

 • waarnemend opperbevelhebber van land- en zeemacht, from 11 November 1918 until 15 November 1919
 • Chef van de Generale Staf, from 7 December 1918 until 31 March 1920
 • minister van Oorlog, from 31 March 1920 until 28 July 1921
 • minister van Marine, from 31 March 1920 until 28 July 1921

Military rank (officer) (2/8)
 • generaal-majoor der Generale Staf, from 1 December 1914 until 16 March 1918
 • luitenant-generaal der Generale Staf, from 16 March 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid en ondervoorzitter Zuiderzeeraad, from November 1923 (nog in 1928)
 • lid hoofdbestuuur Volksbond tegen drankmisbruik

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Diende in 1921 een wetsvoorstel in tot vervanging van de Militiewet 1912. Via deze (ontwerp-)Dienstplichtwet werd de scheiding afgeschaft tussen militie, landweer en landstorm en de duur van de eerste oefening drastisch beperkt. Voorts zou er een onderscheid worden gemaakt tussen kerntroepen (13.000 man), die de volle oefeningstijd zouden dienen en reservetroepen (10.000 man) met een beperkte plaatselijke oefening.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1920 - in afwachting van een nieuwe Dienstplichtwet - een wetje tot stand waardoor de lichting 1921 slechts 13.000 dienstplichtigen zou omvatten en het kazerneverblijf werd verkort.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Artikel 27 van het door hem verdedigde wetsvoorstel inzake de dienstplicht kreeg slechts de steun van de R.K. en de Vrijheidsbond, nadat een amendement-Van Veen/De Monté verLoren was verworpen om de gehele lichting uit 23.000 man te laten bestaan met een oefentijd van vijf maanden. Ten gevolge van deze nederlaag diende het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck op 16 juni 1921 zijn ontslag in.
 • In het na zes weken gereconstrueerde kabinet-Ruijs was Pop één van de twee ministers die niet terugkeerden

Private life
Zijn broer, Gerrit Jacob Christiaan Andries Pop, was in 1901 verliezend Tweede Kamerkandidaat in het district 's-Gravenhage III

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.