Mr. J.A. de Wilde

foto Mr. J.A. de Wilde
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Bekende antirevolutionaire politicus, die in zijn optreden altijd zeer joviaal was. Zijn ouders kwamen van het eiland Tholen; zijn vader was later een vooraanstaande antirevolutionair, wethouder in Den Haag en gedeputeerde. Hijzelf was advocaat in Goes en Den Haag en werd in 1918 Tweede Kamerlid. In 1919 werd hij tevens wethouder van financiën in Den Haag en in die functie werkte hij samen met Drees i. In 1933 volgde zijn benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Colijn II i. Hij had onder meer te maken met de toenemende agitatie van nationaal-socialisten. Als minister van Financiën in het kabinet-Colijn IV i trad hij in 1939 af vanwege bezwaren tegen de in zijn ogen te dure plannen van minister Romme i om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Na 1945 was hij nog bijna zeven jaar Tweede en Eerste Kamerlid.

ARP
in de periode 1918-1952: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Jacob Adriaan

2.

Personal data

Place and date of birth
Goes, 7 January 1879

Place and date of death
's-Gravenhage, 10 January 1956

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 7 September 1916 until 1 September 1931 (in 1916-1919 voor kiesdistrict 's-Gravenhage II)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 27 May 1933
 • wethouder (van financiën, vanaf 15 oktober 1923 tevens gemeentebedrijven) van 's-Gravenhage, from 2 September 1919 until 1 September 1931
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 26 May 1933 until 24 June 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 26 June 1937
 • minister van Financiën, from 24 June 1937 until 19 May 1939
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1939 until 27 July 1948
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 15 July 1952

Internment
 • geïnterneerd, hotel "De IJzeren Man" te Vught, from 30 June 1941 until December 1941 (zogenaamde "Ehrenhaft")
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel, from December 1941 until 1942

Responsibilities as minister
 • Was als minister van Binnenlandse Zaken ook belast met Posterijen, Telefonie en Telegrafie (incl. radio-zaken) en met ambtenarenzaken en pensioenen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Zuid-Hollandse Bank, from 1947
 • lid commissie van beroep voor Christelijk onderwijs

Derived functions (2/11)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 28 December 1950 until 4 April 1951
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 1951 until 15 July 1952

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over financiën en binnenlandse zaken (gemeentefinanciën) en enkele malen over onderwijs

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/7)
 • Belangrijkste benoemingen tijdens zijn ministerschap (1933-1937): J.P. Fockema Andreae (lib., Commissaris der Koningin in Groningen), J. Linthorst Homan (lib., Commissaris der Koningin in Groningen), W.G.A. van Sonsbeeck (rk, Commissaris der Koningin in Limburg), L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal (chu, Commissaris der Koningin in Utrecht), S.J.R. de Monchy (chu, burgemeester van 's-Gravenhage)
 • Als minister van Financiën had hij te maken met een tekort op de begroting 1938 van 71 miljoen gulden. Daarnaast was er sterke aandrang om de uitgaven voor defensie te verhogen. Hij kwam daarom met nieuwe voorstellen voor belastingverhoging.

Legislative activities as minister (2/7)
 • Bracht in 1936 wetten tot stand inzake vereniging van de gemeenten Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin, van de gemeenten Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk en Ossenisse (nieuwe gemeente Vogelwaarde) en van de gemeenten IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum, Kamperveen en Zalk en Veecaten (nieuwe gemeente IJsselmuiden)
 • Bracht in 1936 de Wet tot bescherming der bevolking tegen luchtaanvallen tot stand. De wet voorzag onder meer in de bouw van openbare schuilkelders, de opzet van een luchtbeschermingsorganisatie en het geven van overheidsinformatie over hoe te handelen bij luchtaanvallen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/10)
 • Werd in 1948 niet meer gekandideerd voor de Tweede Kamer in verband met zijn leeftijd
 • Was in december 1949 de enige afwezige in het debat en bij de stemming over de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië
 • Was in de eerste helft van 1950 langdurig afwezig vanwege ziekte

Private life
 • Was medeoprichter van de Nieuwe Haagsche Courant
 • Zijn zwager J.A. Nederbragt was burgemeester van Voorburg (1939-1946) en gezant in Israël. Eerder was hij ambtenaar op Buitenlandse Zaken en havenpresident in Danzig.
 • Zijn vader was journalist en daarna wethouder van 's-Gravenhage (1907-1916) en lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (1916-1927)

Campaign trail
 • Werd in 1913 in het district Arnhem na herstemming verslagen door K. Eland (ul) en in het district Gouda door jhr. W.Th.C. van Doorn (eveneens na herstemming). Eindigde in het district Zaandam als derde achter J.E.W. Duijs (sdap) en J. Limburg (vdb).
 • Werd in 1948 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg
 • Was in 1937 en 1946 nummer twee op de ARP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen

Non-acceptance of political functions
 • secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken, May 1940 (gevraagd door generaal Winkelman; trok zich na 1 dag bedenktijd terug)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.