Mr.Dr. G. de Vries Azn.

foto Mr.Dr. G. de Vries Azn.
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Leerling van Thorbecke i, die zijn leermeester in 1872 na diens dood opvolgde als leider van een kabinet i. Zoon van een doopsgezinde predikant en broer van twee vooraanstaande geleerden. Was vooral actief in het provinciale bestuur van Noord-Holland, als gedeputeerde en griffier, en was daarna tien jaar Staatsraad. Als minister van Justitie zag hij zijn poging - in een reeks van vele - mislukken om een nieuwe Wet op de rechterlijke organisatie tot stand te brengen. Keerde na een kort Kamerlidmaatschap terug in de Raad van State en had daarin nog veertien jaar zitting. Was meer administrateur dan politicus.

liberaal
in de periode 1862-1891: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

1.

First name

Gerrit

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 22 February 1818

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 March 1900

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

 • minister van Justitie, from 6 July 1872 until 27 August 1874
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1875 until 1 April 1877 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Raad van State, from 1 April 1877 until 1 November 1891 (benoemd bij K.B. van 15 maart 1877)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 November 1891 until 4 March 1900 (benoemd bij K.B. van 13 oktober 1891)

Formal job title
 • minister van staat, from 5 April 1898 until 4 March 1900

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 22 June 1872 until 5 July 1872
 • kabinetsformateur (met I.D. Fransen van de Putte en E.J.J.B. Cremers), from July 1879 until 22 July 1879 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, from 21 April 1892 until 1898
 • penningmeester Thorbecke-stichting, around 1898

Derived functions (2/10)
 • lid afdeling Justitie (Raad van State)
 • lid afdeling Binnenlandse Zaken (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Tweede Kamerlid vooral over justitiële onderwerpen, hoger onderwijs en financiën

Policy-making activities as minister
 • Diende in 1874 een wetsvoorstel in tot uitbreiding van de afzonderlijke opsluiting van gevangenen. Dit voorstel werd door zijn opvolger ingetrokken.
 • Het door minister Jolles in 1870 ingediende en door hem verdedigde wetsvoorstel inzake de nieuwe rechtelijke organisatie werd in 1873 met 39 tegen 37 stemmen verworpen, nadat een amendement-Kappeyne van de Coppello het aantal rechtbanken belast met beroep in strafzaken had verminderd tot vier.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1874 een wet tot stand die het mogelijk maakte dat rechters konden worden afgezet op grond van gebleken lichamelijke of geestelijke gebreken

8.

Miscellaneous

Private life (3/6)
 • Broer van Prof. Matthias de Vries, hoogleraar letterkunde en geschiedenis. Met Te Winkel initiator van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
 • Vader van Prof. Hugo de Vries, hoogleraar botanie
 • Zijn vader was doopsgezind predikant (1799-1838) en bibliothecaris te Haarlem (vanaf 1821)

Non-acceptance of political functions (3/4)
 • minister van Binnenlandse Zaken, February 1866 (tijdens formatie-Fransen van de Putte; bedankte)
 • kabinetsformateur en/of minister, April 1868
 • minister van Binnenlandse Zaken, June 1868 (tijdens formatie-Thorbecke; bedankte)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.