Dr. I.H.J. Vos

foto Dr. I.H.J. Vos
bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
Source: Parlement.com.

Amsterdamse arts en liberale voorman tijdens het interbellum. Minder deftig dan vele andere liberale kopstukken uit de hoofdstad, zoals Boissevain i. Had grote sociale belangstelling en was actief in talrijke organisaties op het gebied van de volksgezondheid. Wethouder van gezondheidszorg en onderwijs in Amsterdam. Welsprekend en veelzijdig Tweede Kamerlid, dat zich onder meer inzette voor ruimere openstellingsmogelijkheden voor winkels.

Vrijheidsbond
in de periode 1928-1943: lid Tweede Kamer

1.

First names

Isidoor Henry Joseph

2.

Personal data

Place and date of birth
Assen, 20 July 1887

Place and date of death
Amsterdam, 1 February 1943

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Unie, until April 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from April 1921 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 12 April 1927 until 7 July 1931
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 October 1928 until 1 February 1943
 • wethouder (van openbare gezondheid en onderwijs, tot april 1934 tevens schoonmaakdienst) van Amsterdam, from 20 September 1933 until 3 September 1935

Military rank (officer)
officier van gezondheid, chef hygiëne Nederlandse leger, from 1914 until 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Rijkscommissie van advies voor werkverruiming, around 1928 and still in 1933
 • lid Staatscommissie sociale verzekering kleine zelfstandigen (Staatscommissie-Van Bruggen), from 17 April 1940 until September 1942

Honorary positions
erevoorzitter zangvereniging "Zang en Vriendschap" te Amsterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder economische onderwerpen, verkeer, woningbouw, volksgezondheid, onderwijs en landbouw van de Liberalen in de Tweede Kamer; sprak ook over defensie, Nederlands-Indië, binnenlandse zaken en sociale zaken
 • Diende in 1932 een door de gehele fractie ondertekend initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Winkelsluitingswet (o.a. verlichting van de verplichte zondagssluiting). Dit voorstel werd in 1937 ingetrokken.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Speelde in februari 1941 een rol bij het samenstellen van de Joodsche Raad in Amsterdam
 • Zijn echtgenote en twee kinderen ontweken op 14 mei 1940 per boot naar Engeland. Hijzelf bleef in Nederland.

Anecdotes and citations
 • In Amsterdam werd door de Liberalen propaganda gevoerd met de leuze: "Wie laat de winkeliers niet los? Zij weten 't wel, 't is Dr. Vos."

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.