Mr. G. Vonk

foto Mr. G. Vonk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

De behoudende woordvoerder overzeese gebiedsdelen voor de PvdV en de VVD tijdens de naoorlogse dekolonisatieperikelen. Uitgeverszoon die Indisch bestuursambtenaar en procureur-generaal was. Bestuurslid van het Comité Rijkseenheid, die minister Jonkman i fel aanviel op zijn Indiëbeleid. Moest zich in 1948 echter met zijn partij neerleggen bij de nieuwe rechtsorde. Keerde in 1952 niet terug in de Kamer uit teleurstelling over de zelfstandigheid van Indonesië.

PvdV, VVD
lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Gijsbertus

Place and date of birth
Wijk bij Duurstede, 14 March 1889

Place and date of death
Haarlem, 8 May 1969

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", until 14 March 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 14 March 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

3.

Main functions and occupations

 • buitengewoon lector strafprocesrecht, Rechtshogeschool te Batavia, from 15 September 1927 until 1928
 • advocaat-generaal Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, from 1 May 1928 until 1 May 1934 (benoemd 5 april 1928)
 • regeringsgemachtigde inzake openbare orde en rust, Volksraad van Nederlands-Indië, from 1931 until 1 May 1934
 • procureur-generaal Hooggerechtshof van Nederlands-Indië, from 1 May 1934 until 23 February 1938 (met pensioen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 15 July 1952

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Legercommissie, from 10 July 1947 until 8 July 1948
 • lid Defensiecommissie, from 9 July 1948 until July 1952

Derived functions
 • lid commissie van voorbereiding voor de voorstellen tot Grondwetsherziening inzake Nederlands-Indië en het ontwerp-Unieverdrag (Commissie van Negen) (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1948 until 1949
 • ondervoorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsontwerp Bewind Indonesië in Overgangstijd, from 16 February 1949 until February 1950

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder overzeese gebiedsdelen van de PvdV en VVD in de Tweede Kamer. Hij hield zich ook bezig met justitie-aangelegenheden, het perswezen, penisoenwetgeving, binnenlandse zaken (grondwetsherziening) en defensie.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Vroeg zich bij het debat in december 1946 over het Akkoord van Linggadjati af of er geen strafvervolging moest worden ingesteld tegen de leden van de Commissie-Generaal wegens schending van hun eed op de Grondwet
 • In december 1947 vroeg hij stemming over artikel 1 (het salaris van de minister) van de begroting van Overzeese Gebiedsdelen om via verwerping afkeuring kenbaar te maken over het beleid van minister Jonkman. De Tweede Kamer nam artikel 1 echter met 44 tegen 32 stemmen aan. De gehele oppositie stemde tegen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.