Ir. D.S. (Dany) Tuijnman

foto Ir. D.S. (Dany) Tuijnman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis/NOS
Source: Parlement.com.

VVD-Tweede Kamerlid en minister. Opgewekte ontspannen landbouwkundige van Zeeuwse huize. Maakte carrière in de liberale boerenbonden en was vele jaren een bescheiden agrarisch woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Was rustpunt in de Kamerfractie en onder Wiegel i vicevoorzitter. Eindigde zijn politieke loopbaan als minister van Verkeer en Waterstaat in het eerste kabinet-Van Agt i, waarin hij te maken kreeg met de aanleg van de Almere-spoorlijn en van de Willemsspoortunnel in Rotterdam. Voerde de nationale strippenkaart in.

VVD
in de periode 1963-1981: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Daniël Sebastiaan (Dany)

Place and date of birth
Middelburg, 16 April 1915

Place and date of death
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 25 April 1992

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • medewerker Bedrijfschap voor Zuivel, from 1942 until 1945
 • algemeen secretaris HML (Hollandsche Maatschappij van Landbouw), from 1946 until 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 19 December 1977
 • minister van Verkeer en Waterstaat, from 19 December 1977 until 11 September 1981
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, from 1 September 1981 until 11 September 1981 (na het aftreden van Beelaerts van Blokland)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Begeleidingscommissie Toekomst-Ontwikkelings-Onderzoek Bandenbranche, around January 1985
 • lid bestuur Stichting Centrum voor Secretariaten te Noordwijk, around January 1986 until 1992

Derived functions (2/11)
 • voorzitter subcommissie planologie (Landbouwschap)
 • lid commissie grondgebruik (Landbouwschap)

Honorary positions
lid van verdienste Hollandsche Maatschappij van Landbouw

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was landbouw-woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met milieuhygiëne, visserij en Koninkrijksaangelegenheden.
 • Interpelleerde op 4 september 1974 als vicefractievoorzitter (bij afwezigheid van Wiegel) minister-president Den Uyl over uitspraken van minister Vredeling in het weekblad Vrij Nederland

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/10)
 • Tijdens zijn ministerschap werd in 1980 het Structuurschema Verkeer en Vervoer (samen met het MPP 1980-1984) vastgesteld. In (14.390 & 15.885)
 • Tijdens zijn ministerschap werd een besluit genomen over aanleg van een snelweg (A27) deels door landgoed Amelisweerd, over het tracé van de Almere-spoorlijn, over de bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam
 • Bracht in 1981 samen met de ministers Van Aardenne en Beelaerts van Blokland het Structuurschema zeehavens uit. Hierin wordt zowel de mogelijkheid van havenaanleg tussen Hoek van Holland en Maassluis als aanleg van de Maasvlakte open gehouden. De plannen voor zeehavenontwikkeling in de Hoekse Waard vervallen. (16.789)

Legislative activities as minister (3/6)
 • Bracht in 1981 de Wet op de Raad voor de Verkeersveiligheid (Stb. 209) tot stand. Hierdoor kreeg de in september 1977 ingestelde raad een wettelijke basis. Voorzitter werd mr. Pieter van Vollenhoven.
 • Bracht in 1981 samen met minister Ginjaar de Grondwaterwet (Stb. 392) tot stand waarin regels staan over het onttrekken van grondwater en het kunstmatig infiltreren van water in de bodem. Het grondwaterbeheer wordt opgedragen aan de provinciale besturen. De provincies stellen (tienjaarlijks) een beheersplan op voor hun provincie. Provincies kunnen een heffing instellen voor het onttrekken van grondwater. Het onttrekken of infiltreren van water is alleen toegestaan met een door Gedeputeerde Staten verleende vergunning. Het wetsvoorstel was in 1975 ingediend door de ministers Westerterp en Vorrink. (13.705)
 • Bracht enkele wetten tot stand tot wijziging van de Grondwet (in eerste lezing) met betrekking tot bepalingen over de waterstaat

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn moeder overleed in 1919 op 29-jarige leeftijd
 • Zijn dochter Liesbeth was burgemeester van Norg, Papendrecht en Overbetuwe

Anecdotes and citations
 • Van zijn jeugdige hoge stem maakte hij wel eens gebruik om thuis een ongewenst telefoongesprek af te kappen door te zeggen: o, u moet mijn vader hebben, maar die is er helaas niet. Ik zal zeggen dat u gebeld heeft.

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Steven Sterk en Frenk van der Linden, "Een minister en zijn compromissen. 'De mensen denken pas aan Tuijnman als de radio het over files heeft", De Tijd, 8 februari 1980

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.