N. (Nico) Stufkens

foto N. (Nico) Stufkens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Lid van de Eerste en Tweede Kamer voor de PvdA. Orthodox protestant, Barthiaan, die al voor de oorlog overtuigd socialist en lid van de SDAP i was. Verzetsstrijder. Had grote invloed onder protestants-christelijke intellectuelen. Jarenlang werkzaam in vormingswerk en bij de opleiding van studenten. Als Kamerlid hield hij zich behalve met jeugdbeleid ook bezig met overzeese gebiedsdelen.

SDAP, PvdA
in de periode 1947-1959: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Nicolaas (Nico)

Place and date of birth
Gorinchem, 20 August 1890

Place and date of death
Acquoy (gem. Beesd), 26 December 1964

Place and date of burial
Bilthoven, 31 December 1964

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (sinds de jaren '20)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from February 1946

3.

Main functions and occupations

 • studiesecretaris NCSV (Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging), from 1919 until 1 August 1930
 • docent CICSA (Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid), from 1932 until 1948
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1945 until 10 September 1947
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 September 1947 until 20 March 1959

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid commissie voor de perszuivering, around 1946
 • lid redactie "De Heerbaan" (blad van de Nederlandse Zendingsraad), from January 1948

Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 1952 until November 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met overzeese gebiedsdelen, onderwijs en persaangelegenheden
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met overzeese gebiedsdelen (Indonesië), maatschappelijk werk, omroep en jeugdvorming
 • Was in 1953 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Zondagswet

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Veelvuldig spreker over politieke, sociale en religieuze onderwerpen
 • Vanaf 1940 deelnemer aan de Lunterse kring, een groep intellectuele Barthianen, waaruit mede het initiatief voor het illegale blad "Vrij Nederland" voortkwam. Was later ook direct bij dat blad betrokken.
 • Was vanaf 1942 betrokken bij de inlichtingenorganisatie "Zwitserse weg", die berichten via Genève en Lissabon naar Londen doorstuurde ten behoeve van de Nederlandse regering

Anecdotes and citations
 • Dr. W. Banning, medeoprichter van de PvdA, noemde hem een 'volksopvoeder in de kring der intellectuelen'

Campaign trail
 • Werd in 1946 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
G. Harinck, "Stufkens, Nicolaas", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 3, 349

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.