Dr. B.J. (Benno) Stokvis

foto Dr. B.J. (Benno) Stokvis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Advocaat en linkse intellectueel die zes jaar namens de CPN in de Tweede Kamer zat. Was daar onder meer Justitie-woordvoerder en maakte deel uit van de parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 i. Was voor de oorlog als letterkundige verbonden aan diverse tijdschriften en schreef enkele boeken. Verdedigde na de muiterij op 'de Zeven Provinciën' Sneevliet i. Al in de jaren dertig voorvechter van de rechten van homo's, waarvoor hij zich als advocaat inzette. Publiceerde vijfendertig levensgeschiedenissen van homoseksuelen. Brak later met de CPN. Tussen 1967 en 1975 verzorgde hij de radiorubriek 'Recht en slecht'.

CPN
in de periode 1946-1952: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Benno Jules (Benno)

Place and date of birth
Amsterdam, 23 January 1901

Place and date of death
Laren (N.H.), 3 January 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CPH (Communistische Partij Holland), from 1934 until October 1952 (sinds 1935 Communistische Partij van Nederland)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from July 1955 until 1971
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), from 1971

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur te Amsterdam, from 1924 until 1 January 1977 (onderbroken door zijn Kamerlidmaatschap)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 15 July 1952

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Staatscommissie onderzoek Grondwetsherziening vanwege hervorming van de staatkundige structuur van het Koninkrijk (Staatscommissie-Beel), from 29 September 1947 until March 1948
 • radiospreker in de rubriek "recht en slecht" van de NRU (Nederlandse Radio-Unie), later NOS, from 1967 until 1975

Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 November 1947 until 15 July 1952

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was justitie-woordvoerder van de CPN-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met sociale zaken, onderwijs, binnenlandse zaken en verkeer.
 • Interpelleerde op 22 mei 1951 minister Mulderije over het gratiebeleid ten aanzien van ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers en politieke delinquenten
 • Diende in mei 1952 namens (en medeondertekend door) de gehele CPN-fractie een initiatiefwetsvoorstel in over wettelijke voorzieningen tot instandhouding en bevestiging van de vrede. Het voorstel beoogde strafbaarstelling van oorlogspropaganda. Het voorstel bleef onafgedaan.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was tijdens de Bezetting actief in het verzet. Wist voor circa tweehonderd personen te bewerkstelligen dat de vermelde joodse afstamming in hun papieren ongedaan werd gemaakt. Zo werden zij voor deportatie behoed.
 • Werd in 1952 op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst gezet vanwege zijn kritiek op de partijleiding en solistische optreden

Private life
 • Hij had Joodse voorouders
 • De familie van zijn moeder kwam uit Wit-Rusland

9.

Publications

Publications
 • Wie is dat? 1956
 • Maurice van Lieshout, "Een buitenstaander getroffen door schrijnend mensenwee: Benno Jules Stokvis (1901-1977)", in: Hans Hafkamp en Maurice van Lieshout (red.), "Pijlen van naamloze liefde: pioniers van de homo-emancipatie", (Amsterdam, 1988), 185-192
 • Ruud Stokvis, "Recht en slecht. Mr. Benno Stokvis 1901-1977" (2019)
 • Hans Warmerdam, "Stokvis, Benno Jules (1901-1977)", in Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
archief-B.J. Stokvis, IISG

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.