A. (Aart) Snoek

foto A. (Aart) Snoek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Rotterdamse tandtechnicus, die in 1966 in het voetspoor van Boer Koekoek i eerst tot raadslid in Rotterdam en daarna tot Eerste Kamerlid werd gekozen. Distantieerde zich van zijn omstreden fractiegenoot Adams i en volgde hem in november 1966 op als voorzitter van de tweemansfractie van de Boerenpartij. Stapte kort voor het einde van de zittingstermijn over naar de Nederlandse Middenstandspartij.

Boerenpartij
in de periode 1966-1971: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Aart (Aart)

Place and date of birth
Rotterdam, 15 September 1916

Place and date of death
Rotterdam, 20 October 1992

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Middenstandspartij
 • Boerenpartij, until March 1971
 • NMP (Nederlandse Middenstandspartij), from March 1971

3.

Main functions and occupations

 • tandtechnicus te Rotterdam, from 1941
 • lid Rijnmondraad, from 14 September 1965 until 22 September 1970
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 2 June 1966 until May 1969
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 6 September 1966 until 1 September 1970
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1966 until 10 May 1971
 • fractievoorzitter Boerenpartij, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 November 1966 until 10 May 1971

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Nederlandse Vereniging van Pleegouders
 • lid bestuur Nederlandse Bond van Middenstandsverenigingen

Derived functions
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 12 December 1967 until 10 May 1971
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Cultuur en Recreatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1969 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over onderwijs, defensie, volkshuisvesting, financiën, verkeer, sociale zaken en volksgezondheid en justitie

Campaign trail
 • Was in 1952 derde op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer van de Middenstandspartij
 • Werd in 1966 met voorkeurstemmen tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Zuid-Holland
 • Was in 1971 nummer vier op de NMP-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.