Ph.W. van der Sleyden

foto Ph.W. van der Sleyden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Waterstaatkundig ingenieur en bekwaam liberaal politicus. Maakte als Tweede Kamerlid deel uit van de enquêtecommissie inzake de arbeidsomstandigheden. Werd in 1894 minister in het kabinet-Röell i en bracht enkele belangrijke wetten tot stand. De belangrijkste daarvan was de Veiligheidswet, die arbeiders moest beschermen tegen bedrijfsongevallen. Hij wist ook verbeteringen van kanalen, zoals dat van Gent naar Terneuzen, te bewerkstelligen en bevorderde de tramaanleg. Goed spreker; stenogrammen van zijn redevoeringen behoefden nauwelijks te worden gecorrigeerd.

liberaal, oud- of vrije liberalen
in de periode 1886-1897: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Philippe Willem

Place and date of birth
Deventer, 8 January 1842

Place and date of death
's-Gravenhage, 11 December 1923

2.

Party/Movement

Party/Movement
(oud-)liberaal

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 March 1881 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 1 November 1886 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 November 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • ingenieur tweede klasse, Rijkswaterstaat, arrondissement Zutphen, from April 1888 until 1 August 1888
 • ingenieur tweede klasse, Rijkswaterstaat, rivierarrondissement Nijmegen, from 1 August 1888 until 1 July 1889
 • hoofdingenieur Rijkswaterstaat te Maastricht, from 1 July 1889 until 9 May 1894
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, from 9 May 1894 until 27 July 1897
 • ambteloos, from July 1897

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter KNAG (Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap) (na zijn ministerschap)
 • voorzitter Vereniging voor Delftse ingenieurs, around 1901

Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie naar de toestand in fabrieken en werkplaatsen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from October 1886 until 1887

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Tweede Kamerlid onder meer over waterstaatszaken, koloniale zaken, de marine en militaire aangelegenheden. Hield zich vooral bezig met technische aspecten.

Policy-making activities as minister
 • Diende in 1895 het eerder door Lely ingediende voorstel inzake de afsluiting of inpoldering van de Zuiderzee opnieuw in, maar het kwam niet tot afhandeling van dit voorstel
 • Diende in 1897 een ontwerp-Ongevallenwet (verzekering van werklieden tegen bedrijfsongevallen) in. Het wetsvoorstel werd door zijn opvolger ingetrokken en vervangen door een nieuw wetsvoorstel.

Legislative activities as minister (3/6)
 • Bracht in 1895 de Verveningenwet tot stand, die het uitvoeren van verveningen aan een vergunning van Gedeputeerde Staten bond, die daarover kon besloten na advies van een water-, veen- of polderschap
 • Bracht in 1896 de Stoomwet tot stand, die regels bevatte over het voorkomen van gevaren (zowel voor goederen als voor arbeiders) door het gebruik van stoomketels. Het wetsvoorstel was in 1893 ingediend door minister Lely.
 • Bracht in 1897 de wet tot instelling van Kamers van Arbeid tot stand. In deze gemeentelijk georganiseerde kamers zaten vertegenwoordigers van patroons en werklieden uit bepaalde bedrijfstakkken, die over arbeidsaangelegenheden konden adviseren en konden bemiddelen. In 1922 werden deze kamers opgeheven, omdat ze niet aan de verwachtingen hadden voldaan.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn eerste echtgenote was zijn nicht
 • In mei 1869 overleed een 10 maanden oud zoontje; een dochtertje van 3 jaar overleed in januari 1880
 • Hij hertrouwde in 1909 met een dochter van het in 1902 overleden Tweede Kamerlid (en waterstaatkundige) J.F.W. Conrad

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1886 en 1887 bij de algemene verkiezingen A. baron Schimmelpenninck van der Oye (arp) en R. Melvil baron van Lynden (arp)
 • Was in 1888 geen kandidaat
 • Werd in 1901 bij een tussentijdse verkiezing in het district Deventer met ruim verschil verslagen door H.P. Marchant (vdb)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
"Het Vaderland", 13 december 1923

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.