A. (Alex) baron Schimmelpenninck van der Oye

foto A. (Alex) baron Schimmelpenninck van der Oye
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Bestuurder en Tweede Kamerlid uit de tweede helft van de negentiende eeuw uit een bekend Gelders geslacht. Grootgrondbezitter en rentenier, die ook hoffuncties bekleedde. Trouw volgeling van Groen van Prinsterer i, met wie hij correspondeerde en bij wie hij enige jaren vaak op bezoek kwam. Stond als Kamerlid bekend als een tamelijk gematigd en op verzoening gericht man, minzaam in de omgang. Zou in zekere zin als voorloper van een christelijk-historische politicus kunnen worden beschouwd. In 1888 werd hij Commissaris des Konings in Utrecht.

antirevolutionair
in de periode 1873-1905: lid Tweede Kamer, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Alexander (Alex)

Place and date of birth
Voorst (Gld.), 30 September 1839

Place and date of death
's-Gravenhage, 19 June 1918

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • landeigenaar en ambachtsheer
 • rentmeester van het Kroondomein, rentambt Arnhem, from 1 June 1866 until 1 May 1882
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1873 until 17 September 1877 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 March 1878 until 1 May 1882 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • administrateur van het Kroondomein, from 1 May 1882 until 3 October 1888 (benoemd bij K.B. van 22 maart)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1883 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Goes)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Goes)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 1 October 1888 (voor het kiesdistrict Lochem)
 • Commissaris des Konings (vanaf 23 november 1890: 'der Koningin') in Utrecht, from 15 October 1888 until 1 August 1905 (benoemd bij K.B. van 30 september 1888)

4.

Other positions

 • lid hoofdbestuur Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging, around 1901
 • voorzitter Nederlandsch Genootschap tot Bevordering van de Christelijke Heiliging van den Zondag

Derived functions (2/10)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1888 until March 1888
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1888 until 1 October 1888

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over spoorwegaangelegenheden, justitie, financiën, onderwijs en Indische zaken

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1873 in het district Deventer gekozen dankzij de invloed in het district van de families Schimmelpenninck van der Oye en Schimmelpenninck van Nijenhuis
 • Werd in 1881 bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap verslagen door O. van Rees. Hij kreeg in de vierde stemronde 33 stemmen en Van Rees 41.

Campaign trail (3/13)
 • Versloeg in 1886 bij de algemene verkiezingen in het district Goes na herstemming jhr. J.L.C. Pompe van Meerdervoort en L.A. Bijbau (lib.)
 • Werd in 1887 bij de algemene verkiezingen in de eerste ronde gekozen. Versloeg onder anderen J.L.C. Pompe van Meerdervoort. Werd in het district Arnhem verslagen door de liberalen W. Rooseboom en Ph.W. van der Sleyden.
 • Versloeg in 1888 in het district Lochem jhr. J.G. ridder van Rappard (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Lavater jr., "Politieke Photografien van de aftredende leden der Tweede Kamer" (1879)
 • F. Netscher, "De Schimmelpennincks", in: "In en om de Tweede Kamer. Parlementaire portretten en schetsen" (1889)
 • basisdoctoraalscriptie over A. Schimmelpenninck van der Oye, geschiedenis der Nederlandse staatsinstellingen, R.U. Leiden 1981

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.