G. (Gerrit) graaf Schimmelpenninck

foto G. (Gerrit) graaf Schimmelpenninck
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Staatsman en diplomaat, die als een naaste vertrouweling van koning Willem I en Willem II gold. Was aanvankelijk zakenman, maar werd later hoofd van de Staatssecretarie, het administratieve centrum van de regering, en gezant in Sint Petersburg en Londen. Zat vanaf 1836 tevens in de Eerste Kamer. Werd door Willem II in 1848 naar Nederland gehaald, vooral om Thorbecke i buiten het kabinet te houden. Zijn voorstellen voor het invoeren van een Grondwet naar Brits model werden echter door zijn collega's afgewezen, waarop hij ontslag nam. Was na de Aprilbeweging i van 1853 nog een jaar Tweede Kamerlid. Zoon van raadpensionairs Rutger Jan i.

regeringsgezind ten tijde van Willem I en II, conservatief, regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1834-1854: secretaris van staat, lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

First name

Gerrit (Gerrit)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 25 February 1794

Place and date of death
Arnhem, 4 October 1863

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • gematigd liberaal
 • conservatief (na 1849)

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 1 December 1836 until 13 February 1849
 • tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken, from 25 March 1848 until 17 May 1848
 • tijdelijk minister van Financiën, from 25 March 1848 until 17 May 1848
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Londen, from May 1848 until 2 May 1852
 • lid gemeenteraad van Diepenheim, from 15 October 1851 until 4 October 1863
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 July 1853 until 17 September 1854 (voor het kiesdistrict Amsterdam)

Formal job title
 • minister van staat, from 1 December 1836 until 4 October 1863

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 23 March 1848 until 24 March 1848

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • vicepresident algemeene vergadering van deelnemers NRM (Nederlandsche Rijn-Spoorweg Maatschappij), around 1858
 • vicepresident Raad van Commissarissen NRM (Nederlandsche Rijn-Spoorweg Maatschappij), around 1858

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Behoorde in 1844 tot de zes Eerste Kamerleden die tegen het wetsvoorstel inzake de vrijwillige geldlening stemden
 • Stemde in 1848 bij de eerste lezing tegen hoofdstuk III (Staten-Generaal) van de nieuwe Grondwet

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • In november 1844 stemden hij, J.G. van Nes van Meerkerk en baron Huyssen van Kattendijke als enigen vóór het Adres van Antwoord op de troonrede waarin voorzichtig op hervormingen werd aangedrongen
 • Was voorstander van een Grondwet naar Brits model, met een door de koning benoemde onontbindbare Eerste Kamer
 • Bood op 14 mei 1848 zijn ontslag aan, nadat hij en minister Nepveu, zich als enigen in de ministerraad tegen de voorstellen van de Grondwetscommissie-Thorbecke hadden gekeerd.

Private life
Zijn dochter huwde met een zoon van H.J. baron van Doorn van Westcapelle, Gouverneur, minister en vicepresident van de Raad van State

Campaign trail
 • Versloeg in 1853 in het district Amsterdam na herstemming J. Heemskerk Bzn. (lib.). Was ook kandidaat in het district Almelo, maar werd daar in de eerste ronde verslagen.
 • Was in 1854 geen kandidaat
 • Werd in 1855 bij een tussentijdse verkiezing in het district Almelo verslagen door G.M. van der Linden (lib.).

Titles of nobility
 • graaf, 13 June 1834

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.