Mr. F.D. graaf Schimmelpenninck

foto Mr. F.D. graaf Schimmelpenninck
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Conservatieve graaf die door een val van zijn paard beroemd werd. Daardoor kon hij in 1900 in de Tweede Kamer niet tegen de ontwerp-Leerplichtwet stemmen en haalde dat voorstel het met één stem verschil. "Het paard was verstandiger dan de meester", zeiden voorstanders van de wet. Maakte verder weinig indruk in de Tweede Kamer, waarin hij ruim zeven jaar het district Amersfoort vertegenwoordigde. Hij was een zoon van de conservatieve minister R.J. Schimmelpenninck i en werd na een loopbaan bij de Rhijnspoorwegmaatschappij burgemeester van Amersfoort en vervolgens gedeputeerde en Commissaris van de Koningin in Utrecht.

Vrij-AR
in de periode 1894-1901: lid Tweede Kamer

1.

First names

Francis David

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 20 April 1854

Place and date of death
Baarn, 3 January 1924

Place and date of burial
Utrecht, 7 January 1924

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief/antirevolutionair

Party/Parties
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), from 1897 until 16 April 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), from 16 April 1903 until 9 July 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 9 July 1908

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Amersfoort, from 1 July 1891 until 25 November 1899 (benoemd bij K.B. van 20 juni; geïnstalleerd 9 juli)
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 4 November 1891 until July 1905 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 17 September 1901 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Gedeputeerde Staten van Utrecht, from 25 November 1899 until 1 August 1905
 • Commissaris van de Koningin in Utrecht, from 1 August 1905 until 1 August 1914 (benoemd bij K.B.van 27 juni 1905)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Amersfoort
 • lid Raad van Commissarissen NCSM (Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij), around 1920

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vrij zelden (onder andere bij drie op het district Amersfoort gerichte onderwerpen)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1894 door de vrij-antirevolutionaire kiesvereniging Amersfoort met 1379 van de 2167 stemmen tot kandidaat gekozen

Campaign trail
 • Versloeg in 1894 J.H. de Waal Malefijt (arp-takkiaan)
 • Versloeg in 1897 jhr. T.A.J. van Asch van Wijck (arp) na herstemming
 • Was in 1901 geen Tweede Kamerkandidaat

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.