Dr. I. (Ivo) Samkalden

foto Dr. I. (Ivo) Samkalden
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande PvdA-jurist en bestuurder. Was ambtenaar in Nederlands-Indië en hoogleraar agrarisch recht in Wageningen. Twee keer betrekkelijk kort minister van Justitie: in het vierde kabinet-Drees i en in het kabinet-Cals i. Kon daardoor wel wetgeving voorbereiden, maar minder tot stand brengen. Korte tijd invloedrijk lid van de PvdA-Tweede Kamerfractie en daarna senator. Na zijn laatste ministerschap werd hij burgemeester van Amsterdam, in welke functie hij te maken kreeg met allerlei openbare-ordeproblemen (o.a. rond de metro-aanleg) en met spanningen in het college van B&W. Krachtig en bekwaam bestuurder met enorme werkkracht, die bekendstond als een scherpzinnig jurist.

PvdA
in de periode 1956-1966: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, burgemeester van Amsterdam

1.

First name

Ivo (Ivo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 10 August 1912

Place and date of death
Amsterdam, 11 May 1995

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1946

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar agrarisch recht, Landbouwhogeschool te Wageningen, from 6 May 1952 until 13 October 1956 (benoemd bij K.B. van 1 februari 1952)
 • minister van Justitie, from 13 October 1956 until 22 December 1958
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1959 until 1 September 1960
 • buitengewoon hoogleraar recht van de internationale organisaties, Rijksuniversiteit Leiden, from 20 October 1959 until 1 September 1960
 • hoogleraar recht van de internationale organisaties, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1960 until 14 April 1965
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1960 until 14 April 1965
 • minister van Justitie, from 14 April 1965 until 22 November 1966
 • minister van Binnenlandse Zaken ad interim, from 31 August 1966 until 5 September 1966 (na het aftreden van minister Smallenbroek)
 • burgemeester van Amsterdam, from 1 August 1967 until 1 June 1977 (benoemd bij K.B. van 17 juni 1967)
 • bijzonder hoogleraar internationale instrumenten tot vrijheidsbescherming (Cleveringa-leerstoel), Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1978 until 1 September 1979

Formal job title
 • minister van staat, from 22 January 1985 until 11 May 1995

Internment
 • internering door de Japanners, from April 1942 until September 1945
 • gevangenschap door de Republiek Indonesia, from October 1945 until 13 November 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Vrienden in Nederland van de Hebrew University of Jerusalem
 • lid College van Advies "P en H Groep"

Derived functions
 • voorzitter bijzondere commissie voor de brief t.g.v. ontwerp-Benelux-Merkenregeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from July 1959 until September 1960
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Goedkeuring Verdrag inzake Staatlozen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 March 1960 until 1 September 1960

Honorary positions
honorary member Board of Said University

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met justitie, Europese samenwerking en overzeese rijksdelen. Voerde tevens in 1961 het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet erkenningen tuinbouw en in 1962 van de ontwerp-Provinciewet.
 • Interpelleerde op 22 januari 1963 minister Luns over de benoeming van D.P. Spierenburg tot hoofd van de permanente vertegenwoordiging bij de E.E.G. en Euratom

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/5)
 • Diende in 1966 een wetsvoorstel tot wijziging van de Onteigeningswet in (regeling grondprijzen). Dit voorstel werd later ingetrokken. (8.941)
 • Bracht in 1966 samen met minister De Jong de Nota over een nieuw militair strafprocesrecht uit. Hierin worden vraagpunten geformuleerd over een algehele herziening van het militair strafprocesrecht, zoals: moet er een afzonderlijke militaire rechter blijven bestaan, hoe moet de organisatie van de krijgsraden zijn en welke rechtsmiddelen moeten er zijn. (8.706)

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 1958 wetten (Stbb. 590 en 591) tot vaststelling van Boek 1 (personen- en familierecht) van het nieuwe Burgerlijke Wetboek tot stand. De wetsvoorstellen waren in 1954 ingediend door minister Donker. (3.768 & 3.769)
 • Bracht in 1966 de Wet vakantie met behoud van loon (Stb. 290) tot stand. Hierdoor wordt een recht op een minimum aantal vakantiedagen wettelijk vastgelegd. Het voorstel was in 1963 door minister Beerman ingediend. (7.168)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was als ambtenaar op het ministerie van Landbouw de rechterhand van minister Mansholt
 • Had als burgemeester van Amsterdam te maken met verstoringen van de openbare orde ("Dam-slapers", bezetting van het Maagdenhuis, rellen in de Nieuwmarktbuurt) en met de metroaanleg
 • Was tussen oktober 1971 en maart 1972 door ziekte uitgeschakeld als burgemeester van Amsterdam

Private life (3/4)
 • Zijn broer stierf in 1943 in Mauthausen
 • Zijn echtgenote was apotheker
 • Zijn vader was op latere leeftijd werkloos

Anecdotes and citations
 • Op 16 juni 1966 beloonde de Tweede Kamer hem na afloop van zijn antwoord in het debat over de rellen in Amsterdam met applaus. Hij verdedigde zowel het optreden van de politie als de bescherming die de rechtstaat bood als daarover toch klachten waren.

Campaign trail
 • Werd in 1960 en 1963 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, November 1956 (niet aanvaard vanwege ministerschap)
 • vicepresident van de Raad van State, July 1972 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.