A.B. (Arie) de Zeeuw

foto A.B. (Arie) de Zeeuw
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"
Source: Parlement.com.

Rotterdams socialistisch politicus, die een belangrijke rol speelde bij de revolutiepoging i in november 1918 (de 'vergissing van Troelstra'). Meende dat de tijd daarvoor rijp was. Hij was afkomstig uit het onderwijs. Na een korte periode in de Tweede Kamer gezaghebbend wethouder van onderwijs en later financiën. Werd in 1923 Eerste Kamerlid. Installeerde als waarnemend burgemeester in 1941 de NSB'er Müller i als burgemeester. Hoewel hij tijdens die plechtigheid duidelijk afstand nam van de NSB, viel hij bij zijn partij in ongenade en mocht hij in 1945 niet terugkeren in het parlement.

SDAP
in de periode 1917-1945: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Arie Bastiaan (Arie)

Place and date of birth
Rijsoord (gem. Ridderkerk), 12 December 1881

Place and date of death
Blaricum, 18 April 1967

2.

Party/Movement

Party/Parties
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (omstreeks 1903-1904 lid geworden)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 January 1918 until 1 November 1919 (januari-september 1918 voor het kiesdistrict Rotterdam II)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1923 until 13 September 1945
 • wethouder (van financiën en bedrijven) van Rotterdam, from 6 September 1927 until 3 February 1932
 • wethouder (van financiën en bedrijven) van Rotterdam, from 3 September 1935 until 7 April 1942 (tevens locoburgemeester)
 • fractievoorzitter SDAP Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1937 until 13 September 1945
 • waarnemend burgemeester van Rotterdam, from 1 September 1941 until 29 October 1941
 • lid Raad van Advies gemeentebestuur Rotterdam, from 1 June 1945 until 9 November 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid College van Curatoren Nederlandsche-Handels-Hoogeschool te Rotterdam, from 1919 until 1921
 • lid College van Curatoren Nederlandsche-Handels-Hoogeschool te Rotterdam, from 1924 until 1927

Derived functions (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 22 December 1937 until 20 September 1938
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 20 December 1938 until 21 March 1939

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over onderwijsaangelegenheden, pensioenen, posterijen en koloniale zaken
 • In de Eerste Kamer woordvoerder voor defensie, onderwijs, binnenlandse zaken en PTT-aangelegenheden
 • Interpelleerde op 20 juli 1927 minister Kan over de subsidie voor de bouw van een brug over de koningshaven in Rotterdam

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Trad in februari 1932 samen met Brautigam af als wethouder vanwege de verwerping van de voorgestelde straatbelasting. Zij wilden niet zonder meer meegaan in het bezuinigingsbeleid van het kabinet-Colijn.
 • Installeerde als waarnemend burgemeester van Rotterdam de NSB-burgemeester Muller. Hield hierbij een rede, waarin hij het karakter van de installatie laakte en liet Muller de ambtsketen omhangen door een bode. Werd desondanks daarvoor bekritiseerd door onder anderen K. Vorrink en door een ereraad van de SDAP. Op grond van bezwaren van met name Vorrink niet toegelaten tot de tijdelijke Staten-Generaal door de zgn. verklaringscommissie-Beelaerts van Blokland.
 • De lokale afdeling van de SDAP keerde zich tegen de uitspraak van de ereraad. Het landelijke partijbestuur liet in november 1945 weten niet in te stemmen met de gang van zaken in de kwestie-De Zeeuw

Private life
 • Zijn dochter, Mr. Ch.A. de Ruyter-de Zeeuw, was lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, from 1946 until 1970

Campaign trail (3/4)
 • Werd in 1913 bij een naverkiezing in het district Rotterdam I na herstemming verslagen door B.J. Gerretson (chu). De verkiezing was nodig omdat Spiekman opteerde voor Rotterdam II.
 • Versloeg in 1917 bij een tussentijdse verkiezing in Rotterdam II na herstemming J. Schouten (arp). Derde kandidaat was D. de Klerk (lib.).
 • Werd in 1923, 1926, 1932 en 1937 tot Eerste Kamerlid gekozen in Groep IV: Zuid-Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Ch.A. de Ruyter-de Zeeuw, "De eerste rode wethouders van Rotterdam" (1987)
 • Ch.A. de Ruyter-de Zeeuw, "Zeeuw, Arie Bastiaan de", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel IV, 231
 • D. Hillenius, "A.B. de Zeeuw (1881-1967)", in VNG-Magazine, 10 (2001)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.