J.C. Rijk

foto J.C. Rijk
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Conservatief negentiende-eeuws politicus, die zijn hele leven aan de Marine was verbonden. Begon daar in 1799 als vrijwilliger en eindigde als vice-admiraal. Was van eenvoudige komaf en ontwikkelde zich door zelfstudie tot een bekwame hydrograaf en marineofficier. Was adjudant van enkele vice-admiraals, vervulde vele commandantschappen en was directeur van het loodswezen en commandant van de marineopleiding in Medemblik. Het gunstige verloop van zijn loopbaan dankte hij mede aan zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij. Was drie jaar Gouverneur van Suriname en onder Willem II minister van Marine. Bleef die post ook na de liberale omwenteling van 1848 nog enige tijd bekleden. Na de aprilbeweging van 1853 als conservatief tot Kamerlid voor Den Haag gekozen. Beminnelijk man, die gezien was bij de marine.

conservatief, regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1843-1854: lid Tweede Kamer, minister, Gouverneur van Suriname

1.

First names

Jules Constantijn

2.

Personal data

Place and date of birth
Wetzlar (Duitsland), 13 January 1787

Place and date of death
's-Gravenhage, 2 May 1854

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

4.

Main functions and occupations

 • commandant Zr.Ms. linieschip "De Zeeuw", from 1833 until 1 April 1835 (reisde naar Sint Petersburg, Stockholm, Kopenhagen en Portsmouth)
 • commandant KIM (Koninklijk Instituut der Marine) te Medemblik, from 1 April 1835 until 16 July 1839
 • Gouverneur-Generaal van de West-Indische bezittingen, from 16 July 1839 until 1 January 1842
 • directeur-generaal der Marine, from 1 January 1842 until 18 June 1843 (wegens uitlandigheid van Rijk als Gouverneur-Generaal van de West-Indische bezittingen nam secretaris-generaal jhr. J.J. Quarles van Ufford het departement waar van 1 januari tot 2 juni 1842)
 • minister van Marine, from 18 June 1843 until 25 March 1848
 • tijdelijk minister van Marine, from 25 March 1848 until 21 November 1848
 • tijdelijk minister van KoloniĆ«n, from 25 March 1848 until 21 November 1848
 • minister van Marine, from 21 November 1848 until 15 September 1849
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 June 1853 until 2 May 1854 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)

Military rank (officer) (2/5)
 • schout-bij nacht, from 1838 until 1839
 • vice-admiraal

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Werd in 1830 als marineofficier naar Antwerpen gezonden in verband met de Belgische opstand
 • Stond in 1848 in het kabinet aanvankelijk aan de zijde van Schimmelpenninck en Nepveu, maar steunde uiteindelijk niet hun voorstellen voor invoering van een staatsbestel naar Brits model
 • Trad in 1849 af als minister vanwege gezondheidsredenen (voetjicht)

Private life
Verrichtte wetenschappelijk zeer verdienstelijk werk op hydrografisch gebied

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.