G. (Gerrit) Bolkestein

foto G. (Gerrit) Bolkestein
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: stadsarchief Amsterdam
Source: Parlement.com.

Oud-inspecteur van het onderwijs, die in 1939 minister werd in het kabinet-De Geer II i en als één van de weinigen gedurende de gehele Londense periode minister bleef. Was bij zijn benoeming al bijna 68 jaar. Stond bekend als uiterst deskundig op onderwijsgebied, met een vooruitziende blik. Riep in 1943 vanuit Londen de studenten op om de loyaliteitsverklaring niet te tekenen. Na de oorlog adviseur van de minister van Onderwijs. Grootvader van Frits Bolkestein i.

VDB
in de periode 1939-1945: minister

1.

Personal data

Surnames
Gerrit (Gerrit)

Changes in name or title
 • G. Bolkestein, until 18 September 1950
 • Dr. G. Bolkestein, from 18 September 1950 (nadat aan hem door de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam een eredoctoraat was verleend)

Place and date of birth
Amsterdam, 9 October 1871

Place and date of death
's-Gravenhage, 8 September 1956

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • inspecteur van het middelbaar onderwijs, derde inspectie (Noord-Holland en Gelderland), from 11 October 1916 until 1 January 1934
 • inspecteur van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, vierde inspectie (Amsterdam), from 1 January 1934 until 1 March 1937
 • ambteloos (met pensioen), from 1 March 1937 until 10 August 1939
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, from 10 August 1939 until 24 June 1945
 • persoonlijk adviseur van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, from June 1945 until 1 July 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid curatorium internationale school "De Ulenpas"
 • lid Nederlands Benelux-comité

Derived functions
secretaris van de ministerraad (kabinet-Gerbrandy II), from 10 June 1941 until August 1944

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Ontwierp in 1940 een wettelijke regeling voor het voortgezet hoger en algemeen vormend middelbaar onderwijs en hield zich in Londen vooral bezig met (naoorlogse) plannen voor onderwijsvernieuwing.
 • Riep in 1943 via Radio Oranje de Nederlandse studenten op om de door de bezetter verlangde loyaliteitsverklaring niet te tekenen

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Verbleef van maart tot eind juni 1944 in de Verenigde Staten om het Amerikaanse onderwijssysteem te bestuderen; hij was derhalve afwezig bij bespreking over het ontslag van minister Kerstens.
 • Was in 1947 actief in het Comité-Oud waarin voormalig vrijzinnig-democraten oprichting van een nieuwe liberale voorbereidden. Zou echter wel lid zijn gebleven van de PvdA.

Private life
 • Was in januari-maart 1940 uitgeschakeld door een aderontsteking

Non-acceptance of political functions
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, March 1934 (vacature-Abrahams)

9.

Publications

Publications
 • C.F.P. Stutterheim, Levensbericht Gerrit Bolkestein, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1956/57, 25-31
 • L. de Jong, "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog", deel I, 625
 • H.W. von der Dunk, "Bolkestein, Gerrit (1871-1956)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 67
 • Casper Kirkels, "Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1956" (2009)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.