Jhr.Mr. G.L.M.H. (Gustave) Ruijs van Beerenbroek

foto Jhr.Mr. G.L.M.H. (Gustave) Ruijs van Beerenbroek
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 1, 1798-1898
Source: Parlement.com.

Rooms-katholiek voorman aan het einde van de negentiende eeuw. Dominerend lid van de rechterzijde. Rechter in Maastricht, die vanaf 1880 als afgevaardigde van het gelijknamige district in de Tweede Kamer kwam. Maakte deel uit van de parlementaire enquêtecommissie naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen i en was als minister van Justitie in het kabinet-Mackay i verantwoordelijk voor de eerste Arbeidswet (1889). Werd later Commissaris van de Koningin in Limburg. Vader van Charles Ruijs de Beerenbrouck i. Stond bekend als een echte regent, met veel afstand tot gewone mensen.

Bahlmanniaan ('Centrum') , Rooms-Katholieken
in de periode 1880-1926: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Gustave Louis Marie Hubert (Gustave)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • Jhr.Mr. G.L.M.H. Ruijs van Beerenbroek, until 21 March 1895
 • Jhr.Mr. G.L.M.H. Ruijs de Beerenbrouck, from 21 March 1895

Place and date of birth
Roermond, 26 September 1842

Place and date of death
Born, 6 February 1926

3.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 December 1880 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 23 December 1887 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • vicepresident Arrondissementsrechtbank te Maastricht, from 1 January 1888 until 20 April 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 February 1888 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • minister van Justitie, from 21 April 1888 until 21 August 1891
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 July 1892 until 7 October 1893 (voor het kiesdistrict Roermond)
 • voorzitter R.K.-Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 September 1892 until 7 October 1893
 • Commissaris der Koningin in Limburg, from 1 November 1893 until 16 May 1918 (benoemd bij K.B. van 1 oktober 1893)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 August 1903 until 6 February 1926 (benoemd bij K.B. van 14 juli 1903)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ("S.S."), around 1915
 • lid College van Curatoren Rijks Landbouw-Hoogeschool te Wageningen, from 8 January 1918 until February 1923

Derived functions (2/4)
 • (tijdelijk) ondervoorzitter van de ministerraad (kabinet-Mackay), from 21 April 1888 until 21 August 1891
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1893 until April 1893

Honorary positions
beschermheer Vereeniging tot bevordering van tuin- en landbouw in Limburg, around 1901

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met justitiële onderwerpen, buitenlandse zaken en spoorwegaangelegenheden

Policy-making activities as minister
 • In 1889 verwierp de Eerste Kamer een door hem verdedigd wetsvoorstel inzake toegelaten vrijheidsbeneming, omdat de meerderheid de regeling voor aanhouding bij heterdaad te omslachtig vond

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1889 de wet houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatige en gevaarlijke arbeid van jeugdige personen en van vrouwen (Arbeidswet) tot stand. Daarmee kwam er een verbod op kinderarbeid, werd de arbeid van jeugdigen (tot 16 jaar) en vrouwen geregeld en werd de Arbeidsinspectie ingesteld.
 • Bracht in 1890 een wet houdende opneming van verbodsbepaling in het Wetboek van Strafrecht tegen het dragen van wapens (Wapenwet) tot stand. Hierdoor werd een al sinds 1810 bestaand verbod opnieuw strafbaar gesteld (omdat dit in het nieuwe Wetboek van Strafrecht was verzuimd) en uitgebreid tot het dragen van vuur-, slag- of steekwapens op de openbare weg of op voor publiek toegankelijke ruimten.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Ten onrechte vermeld BWN dat hij lid van de Raad van Voogdij over de minderjarige koningin Wilhelmina was
 • Zou door de liberale minister Tak van Poortvliet in 1893 tot Commissaris van de Koningin zijn benoemd, omdat die daarmee een lastige tegenstander in de Tweede Kamer kwijt was

Private life
 • Bracht in 1889 een fusie tot stand tussen de Christelijke Limburgsche Boerenbond en de Limburgsche Landbouwbond
 • Zijn vader was belastingambtenaar, districtscommissaris en Gedeputeerde van Limburg

Campaign trail (3/6)
 • Werd in 1886 en 1887 samen met L.F.H.C. Ruland in de eerste stemmingsronde gekozen
 • Versloeg in 1888 jhr. L.F.H. Michiels van Kessenich
 • Versloeg in 1892 bij tussentijdse verkiezingen L. Geradts

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.