Jhr.Mr. G.A.M.J. (Gustave) Ruijs de Beerenbrouck

foto Jhr.Mr. G.A.M.J. (Gustave) Ruijs de Beerenbrouck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Nogal behoudend katholiek Tweede en Eerste Kamerlid in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Zoon van de oud-premier i. Eigenaar van een fruitkwekerij. Hield zich als parlementariër vooral bezig met defensie-aangelegenheden en was voorzitter van de subcommissie militair beleid van de parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 i. Stemde in 1946 als enige van zijn fractie tegen de motie-Romme/Van der Goes van Naters over het Akkoord van Linggadjati. Keerde in 1955 nog even terug in de Tweede Kamer, na zeven jaar senator te zijn geweest.

KVP, RKSP
in de periode 1937-1956: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Gustave Alexander Marie Joannes (Gustave)

Place and date of birth
Maastricht, 3 August 1904

Place and date of death
Sittard, 10 March 1983

Place and date of burial
Holtum, 14 March 1983

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • eigenaar fruitteeltbedrijf te Holtum, from 1929 (bedrijf van 8 ha)
 • secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken te Heerlen, from 15 June 1929 until 1936
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 2 July 1935 until 1 September 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 27 July 1948
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 19 June 1946 until 27 July 1948
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 22 September 1955
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 September 1955 until 3 July 1956

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 4 May 1942 until 21 December 1943

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • kamerheer in buitengewone dienst van koningin Juliana, from 1 July 1955 until 10 March 1983
 • lid Hoge Raad van Adel, from 1 December 1960 until 1 September 1979

Derived functions (2/5)
 • plaatsvervangend lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, from 26 May 1952 until 1 January 1953
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from April 1955 until September 1955

Honorary positions (2/3)
 • erelid l'Hospitalité de Notre Dame de Lourdes
 • erelid Aartsbroederschap van de Ziekenverpleging, Nationale Bedevaarten "Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Onttrok zich in 1949 aan de stemming over de ontwerp-Tijdelijke Grenscorrectiewet, nadat minister Stikker had gedreigd met een kabinetscrisis bij verwerping van het voorstel
 • Voerde in 1949, naast Kerstens, het woord in het debat over de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Hij sprak zich uit voor aanvaarding van het wetsvoorstel dat hij zag als een onvermijdelijk gevolg van de loop der zaken, maar verdedigde evenzeer nogmaals zijn keuze om in 1946 tegen het Akkoord van Linggadjati te zijn.
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over Indonesische aangelegenheden, defensie en buitenlandse zaken

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • J.J.G. baron van Voorst tot Voorst, commandant van het veldleger, was zijn zwager

Campaign trail
 • Werd in 1948 en 1952 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

9.

Publications

Publications
Wie is dat? 1948, 1956

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.