Dr. A.A.L. (Bram) Rutgers

foto Dr. A.A.L. (Bram) Rutgers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Antirevolutionair staatsman en vicepresident van de Raad van State. Intelligente exacte wetenschapper. Kwam in Nederlands-Indië in het openbaar bestuur terecht. Werd later Gouverneur van Suriname en was in de jaren'30 enige tijd Tweede Kamerlid. Bescheiden en degelijk lid van de Raad van State die in de bezettingstijd de Afdeling voor Geschillen van Bestuur in stand hield waardoor hij nuttig verzetswerk kon doen. Na de oorlog, toen Beelaerts i als vicepresident van de Raad van State disfunctioneerde, zorgde Rutgers voor het interne management. Eerst in de koloniën en later in Nederland was hij zeer betrokken bij het christelijk onderwijs.

ARP
in de periode 1936-1956: lid Tweede Kamer, lid Raad van State, vicepresident Raad van State, Gouverneur van Suriname, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 24 July 1884

Place and date of death
Wassenaar, 26 September 1966

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • directeur Algemeen Proefstation van de Algemene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra te Medan, from 1916 until January 1923
 • directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg, from 20 January 1923 until 1 April 1928
 • Gouverneur van Suriname, from 1 May 1928 until 1 September 1933 (benoemd bij K.B. van 20 januari 1928, ambt aanvaard 30 mei)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 September 1933 until 21 January 1936
 • lid Raad van State, from 21 January 1936 until 16 May 1956 (benoemd bij K.B. van 20 december 1935)
 • waarnemend Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, from 7 May 1945 until 15 September 1945
 • vicepresident Raad van State, from 16 May 1956 until 1 August 1959 (benoemd bij K.B. van 11 mei 1956)

Internment
 • geïnterneerd polizeiliches durchgangslager te Schoorl, from 30 June 1941 until 21 August 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, from 22 August 1941 until 15 November 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Vught, from 16 November 1941 until December 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from December 1941 until 17 December 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-Van Schaik), from April 1950 until 1953
 • voorzitter Raad van Commissarissen KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij)

Derived functions (2/8)
 • lid afdeling Oorlog (defensie) (Raad van State)
 • lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met landbouwaangelegenheden en koloniën

8.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Was zowel in de koloniën als na 1933 in Nederland sterk betrokken bij het christelijk onderwijs
 • Zijn erepromotie aan de VU werd bijgewoond door prinses Beatrix
 • Zijn vader, F.L. Rutgers, was predikant en hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Non-acceptance of political functions
 • minister van Koloniën, March 1926 (geweigerd, tijdens de formatiepoging van J. Limburg)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • W.F. de Gaay Fortman, "Rutgers, Abraham Arnold Lodewijk (1884-1966)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 505
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • D. Slijkerman, "In dienst van de Kroon" (2001)
 • Ned. Patriciaat, 1923

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-A.A.L. Rutgers, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.