Jhr.Mr. F. Beelaerts van Blokland

foto Jhr.Mr. F. Beelaerts van Blokland
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Hoffelijke, bescheiden diplomaat en minister; raadsman van de koningin. Was aanvankelijk gezant in China en later ambtenaar. Werd in 1923 als buitenstaander onverwacht formateur, overigens zonder succes. Minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-De Geer I i en het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III i. Vergezelde als vicepresident van de Raad van State de koningin naar Londen en was daar haar belangrijkste adviseur. Had een matigende invloed en durfde haar als één van de weinigen op haar constitutionele positie te wijzen. Had tamelijk feodale opvattingen over de omgang met medewerkers en wenste door ambtenaren van de Raad van State aangesproken te worden als 'president'. Kon geen afscheid nemen van het vicepresidentschap, ook niet nadat vanuit het kabinet was aangedrongen op zijn vertrek. Overleed zodoende op 84-jarige leeftijd 'in het harnas'.

CHU
in de periode 1927-1956: minister, vicepresident Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Frans

Place and date of birth
's-Gravenhage, 21 January 1872

Place and date of death
's-Gravenhage, 27 March 1956

2.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Main functions and occupations

 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister (ambtstitel: minister-resident) te Peking, from 19 March 1909 until December 1918 (na conflict met Franse en Britse collegae teruggeroepen)
 • chef afdeling diplomatieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, from July 1919 until 1 April 1927 (trad in 1919-1921 tijdens verlofperioden van R.J.H. Patijn op als waarnemend waarnemend secretaris-generaal)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 1 April 1927 until 20 April 1933
 • vicepresident Raad van State, from 20 April 1933 until 27 March 1956 (benoemd bij K.B. van 30 maart, geïnstalleerd 25 april 1933)
 • voorzitter Buitengewone Raad tot Advies te Londen, from 8 June 1942 until September 1944

Formal job title
 • minister van staat, from 22 December 1936 until 27 March 1956

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 24 November 1923 until 5 December 1923 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
 • voorzitter Raad van Bestuur Concertgebouw

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Streefde als minister naar verbetering van de betrekkingen met België en naar samenwerking met de Oslo-staten (Scandinavische landen, België en Luxemburg)
 • Tijdens zijn ministerschap sloot Nederland zich (in 1929) aan bij het Briand-Kellogg-pact over uitbanning van oorlog ter oplossing van internationale geschillen; de in 1932 gehouden algemene ontwapeningsconferentie te Genève werd echter een mislukking.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1930 een wet tot stand inzake Goedkeuring van het Protocol nopens de chemische en bacteriologische oorlog van 17 juni 1925
 • Bracht in 1931 de wet tot goedkeuring van de handelsovereenkomst van Genève (Ouchy) tot stand. De overeenkomst had slechts een beperkte invloed op verbetering van het internationale handelsverkeer en markeerde eerder het failliet van het vrije handelsverkeer.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Was vanaf 1933 de voornaamste raadgever van de koningin. Vervulde soms geheime opdrachten voor haar.
 • Werd in 1936 benoemd tot minister van staat vanwege de bemiddelingsrol die hij had gespeeld bij het tot stand brengen van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard
 • Week op 13 mei 1940 met de koningin uit naar Engeland

Private life
 • Was eind jaren dertig sympatisant van de Oxford-beweging (morele herbewapening)

Anecdotes and citations
 • Werd de laatste jaren bij de Raad van State regelmatig slapend aangetroffen op zijn kamer en ook wel tijdens vergaderingen van de Volle Raad

Non-acceptance of political functions
 • gezant te Brussel, 1927 (niet doorgegaan in verband met benoeming tot minister)
 • lid Tweede Kamer, August 1929 (i.v.m. herbenoeming tot minister)
 • lid Tweede Kamer, April 1933 (i.v.m. benoeming tot vicepresident Raad van State)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • J. Woltring, "Beelaerts van Blokland, jhr. Frans (1872-1956)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 32
 • R.E. van Ditzhuyzen, "Jhr.Mr. Frans Beelaerts van Blokland, vice-president Raad van State 1933-1956", in: "450 jaar Raad van State" (1983)
 • G. Beelaerts van Blokland, "Enkele verhalen van en over mijn vader: Enkele aanvullingen op Raad van State 450 jaar", z.p., 1993, pp. 293-308
 • T. van Zeeland, "Onder Wilhelmina's vleugels", in: "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (1999)
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.