Mr. P. Rink

foto Mr. P. Rink
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Onberispelijk geklede en gecoiffeerde Tielse advocaat, die tot de vooraanstaande liberalen in de eerste helft van de twintigste eeuw behoorde. Voorstander van kiesrechtuitbreiding. Kwam in 1891 in de Kamer, na in zijn woonplaats ook wethouder te zijn geweest. Was in het kabinet-De Meester i minister van Binnenlandse Zaken. Keerde na zijn ministerschap in 1909 terug als afgevaardigde voor Hoogezand. Als liberaal fractieleider kwam hij na de spanningen in november 1918 met een motie waarin om maatschappelijke hervormingen werd gevraagd. Bleef tot zijn tachtigste Eerste Kamerlid. Uiterst hoffelijk politicus.

Vrijheidsbond, Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub
in de periode 1891-1932: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister

1.

First name

Pieter

2.

Personal data

Place and date of birth
Tiel, 13 August 1851

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 August 1941

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal: vooruitstrevend
 • Takkiaan, 1894

Party/Parties
 • Liberale Unie, until 16 April 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from 16 April 1921

National political party
 • Kiesrecht-Kamerclub, from September 1893 until March 1894
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from May 1894 until September 1897
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, from 22 September 1897 until March 1901
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from 2 December 1902 until June 1905

4.

Main functions and occupations

 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton Tiel, from 1 June 1888 until September 1891
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1891 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 17 August 1905 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 17 August 1905 until 10 February 1908
 • advocaat te 's-Gravenhage, from 1908 until 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1909 until 24 June 1922 (1909-1918 voor het kiesdistrict Hoogezand)
 • fractievoorzitter Liberale Unie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1918 until 16 April 1921
 • fractievoorzitter Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 April 1921 until 24 June 1922
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1923 until 20 September 1932
 • fractievoorzitter Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1923 until 20 September 1932

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Centraal Stembureau, from 1922 until 1938
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Nationale Levensverzekeringsbank te Rotterdam, around 1930 and still in 1935

Derived functions (2/21)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 September 1930 until 17 March 1931
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 30 June 1931 until 21 September 1932

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over zaken betreffende justitie, arbeid en financiën en over binnenlandse zaken

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Stelde in 1905 een Staatscommissie inzake Grondwetsherziening (Staatscommissie-De Beaufort) in
 • Belangrijkste benoemingen tijdens zijn ministerschap: A.R. Zimmerman (lib., burgemeester van Rotterdam) en H.J. Dijckmeester (lib., Commissaris der Koningin in Zeeland)

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Diende in november 1918, na de mislukte revolutiepoging van Troelstra, een motie in (die werd aangenomen), waarin om democratische en sociale hervormingen werd gevraagd
 • De door hem voorgezeten bezuinigingscommissie werd ingesteld na aanneming in 1919 van een door hem ingediende motie over het doorvoeren van besparingen bij de overheid
 • Werd in oktober 1920 en september 1921 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

Private life
 • Zijn oudste broer van hoogleraar in Groningen
 • Een broer van hem was gehuwd met een zus van P. ten Bosch, staatsraad
 • Zijn vader was wethouder van Tiel

Campaign trail (3/11)
 • Werd in 1913 in het district Hoogezand verslagen door H. Spiekman (sdap) na herstemming. Die opteerde echter voor Rotterdam II, waarna nieuwe verkiezingen werden gehouden in Hoogezand. Rink versloeg toen na herstemming Dr. Th. van der Waerden (sdap).
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Werd in 1923 en 1926 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Non-acceptance of political functions
 • Nam in 1905 zijn benoeming tot Tweede Kamerlid niet aan in verband met zijn benoeming tot minister

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.