Ir. S.A. (Siep) Posthumus

foto Ir. S.A. (Siep) Posthumus
bron: Nationaal Archief/RVD
Source: Parlement.com.

Friese notariszoon die na zijn studie scheikunde in Delft vele jaren een invloedrijke positie innam in de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer. Was onder meer fractiesecretaris. In zijn studententijd actief in de vrijzinnig-democratische jongerenorganisatie. Deskundig op het gebied vervoers- en energievraagstukken. Aimabel sigarenroker. Liep in de jaren vijftig een wethouderschap in Rotterdam mis vanwege een verkeersovertreding. Staatssecretaris van vervoerszaken in het kabinet-Cals i.

PvdA
in de periode 1946-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

First names

Sijbrandus Auke (Siep)

2.

Personal data

Place and date of birth
Franeker, 29 April 1910

Place and date of death
Nootdorp (Z.H.), 25 February 1987

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 June 1946 until 4 May 1965
 • lid Europees Parlement, from 19 March 1958 until 24 May 1965 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met goederenvervoer, internationale vervoersaangelegenheden en internationale energiezaken), from 4 May 1965 until 22 November 1966 (benoemd bij K.B. van 29 april 1965)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 10 May 1971
 • lid Europees Parlement, from 11 March 1968 until 15 September 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, from May 1967 until 1971
 • voorzitter Commissie Zeehavenoverleg, from 18 December 1968 until May 1980

Derived functions (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Kernenergie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 March 1967 until 10 May 1971
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring van een overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland over het gebruik van de Nederlandse territoriale wateren en havens door het nucleaire schip 'Otto Hahn' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 December 1969 until October 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met vervoersaangelegenheden (incl. spoorwegen) en energiezaken. Sprak daarnaast onder meer over PTT-aangelegenheden, luchtvaart en Zuiderzee-aangelegenheden.
 • Interpelleerde op 13 juni 1957 de ministers Algera en Hofstra over de bouw van twee tunnels in Amsterdam

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Was als staatssecretaris vooral belast met onderhandelingen in de E.E.G. over de vervoerspolitiek, zoals over rij- en rustttijden, verkeersveiligheid en liberalisering. Bekleedde in de tweede helft van 1966 het voorzitter van de E.E.G.-raad van ministers van Verkeer.
 • Kondigde in 1966 een nieuw, door prof. A.D. Belinfante ontworpen, reglement verkeersregels en verkeerstekens af, dat zorgde voor (meer) uniformiteit in de landen in Europa (Zweden zegde toe over te stappen naar rechts rijden) en voor modernere verkeersborden.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Verzorgde in de jaren vijftig voor de VARA-radio een parlementair overzicht
 • Werd in de jaren vijftig veroordeeld wegens onenigheid met een politieagent als gevolg van alcoholgebruik. Moest het wethouderschap van Rotterdam daardoor laten schieten.
 • Fungeerde in het laatste half jaar van het kabinet-Cals wegens ziekte van minister Suurhoff in feite als minister van Verkeer en Waterstaat

Private life
Was een klasgenoot van ir. H.B.J. Witte, later minister van Volkshuisvesting

Anecdotes and citations
 • Nam als Kamerlid iedere dag een paar flessen drinkwater van Den Haag mee naar huis, omdat het Haagse leidingwater aanzienlijk beter smaakte dan het Rotterdamse

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.